• Ambitions slider

Rozšířená výuka

​Aktualizováno 22. 5. 2018


Tady najdete informace o třídách s rozšířenou výukou.


  • V tomto školním roce (2017/2018) probíhá výuka v sedmi  třídách s rozšířenou výukou  (1. až 7. ročník).

  •  Pro školní rok 2018/2019 otevíráme jednu 1. třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodověných předmětů. Ověřování předpokladů pro zařazení do této třídy proběhlo v dubnu 2018. Uchazeči byli o výsledcích informování prostřednictvím e-mailu.
  •  Na 6. 6. 2018 vypisujeme doplňovací přijímací řízení do budoucí 6. a 8. třídy s rozšířenou výukou. Zákonní zástupci žáků, kteří projevili o zařazení do těchto tříd zájem, obdrželi  všechny potřebné informace e-mailem. Případné další zájemce (z jiných škol) prosíme, aby co nejdříve zaslali vyplněnou žádost o přestup z jiné školy na nadvornikova@skolabrezany.cz . Na žádosti vyznačte, že máte zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou. Zájemci z naší školy se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu zaslaného také na nadvornikova@skolabrezany.cz.
  • Do tříd s rozšířenou výukou přijímáme maximálně 18 žáků (místo trvalého bydliště žáka není rozhodující).


Nejnovější články a aktuality
NDE2Yj