• Ambitions slider

Rozšířená výuka

​Aktualizováno 5. 2. 2018


  • Tady najdete informace o třídách s rozšířenou výukou.

  •  Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat žáky do prvního ročníku třídy s rozšířenou výukou. 

  •  Zvažujeme vypsání doplňovacího přijímacího řízení do budoucí 6. a 8. třídu s rozšířenou výukou (vše záleží na tom, zda se v těchto třídách uvolní nějaká místa). Toto řízení by proběhlo v květnu 2018.

  • Do tříd s rozšířenou výukou přijímáme maximálně 18 žáků (místo trvalého bydliště žáka není rozhodující).

  •  Začátkem března 2018 proběhnou dvě informační schůzky pro zájemce o tento program.

  • V tomto školním roce (2017/2018) probíhá výuka v sedmi  třídách s rozšířenou výukou  (1. až 7. ročník).

Nejnovější články a aktuality
OTI3N