• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

SDRUŽENÍ RODIČŮ

Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole v Dolních Břežanech vzniklo na podzim roku 2002. Na ministerstvu vnitra je zaregistrováno od 21. listopadu 2002 pod názvem Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech.

Náplň činnosti Sdružení rodičů

Hlavním úkolem Sdružení je rozvoj vzdělávací a zájmové činnosti dětí a spolupráce s domovskou základní školou. Mezi jeho aktivity tak patří např:

 • organizování kroužků pro žáky školy (více v přehledu kroužků základní školy nebo mateřské školy)
 • pořádání různých kulturních akcí (např. návštěvy kin, divadla, pořádání dětského dne atd.)
 • finanční výpomoc škole dle jejích potřeb (např. zakoupení sportovních potřeb, příspěvky na besedy atd.)
 • kontrola obědů ve školní jídelně (výsledky kontroly prodiskutovává stravovací komise s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny, o čemž je vyhotoven písemný zápis)

Číslo účtu Sdružení rodičů – 223905720/0300

Specifické symboly:

 • kroužky ZŠ – 20
 • příspěvky ZŠ – 21
 • kroužky MŠ – 30
 • příspěvky MŠ – 31

Finanční zdroje Sdružení

 • členské příspěvky
 • sponzorské dary

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem Sdružení je Výbor sdružení rodičů, který se dle Stanov schází minimálně jednou ročně a v průběhu celého roku pak zajišťuje činnost sdružení.
Na schůzce Výbor volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a revizora, stanovuje výši členských příspěvků a schvaluje zprávu o činnosti.

Členství ve Sdružení rodičů

Předsedkyní Sdružení rodičů je Lucie Vospělová (775 180 433; lucie.vospelova@seznam.cz).

Místopředsedkyní je Jitka Langová (777 676 671; jitka@opinvest.cz).

Pokladníkem je Iva Vrchotková (vrchotkova@skolabrezany.cz)

Ve Výboru sdružení rodičů pracují zástupci rodičů z jednotlivých tříd, kteří o tuto činnost projeví zájem. V současné době pracuje Výbor v následujícím složení:

Za mateřskou školu (aktualizováno 31. 10. 2016)

Za základní školu (aktualizováno 21. 11. 2016)

Zápisy ze schůzí Sdružení rodičů

Nejnovější články a aktuality
MThiY2F