• Ambitions slider

Základní informace

Aktualizováno 6. 12. 2017

 

Od 1. 9. 2017 se školní jídelna stala samostatnou příspěvkovou organizací obce s názvem Školní jídelna Dolní Břežany.

Od 1. ledna 2018 dojde ke změně čísla účtu školní jídelny. Nové číslo účtu: 281707685/0300 (ČSOB).Výdejní doba:

 • pro děti a zaměstnance – od 11:40 do 14:00 hod
 • pro odběr do jídlonosičů (rodiče) – od 11:15 do 11:30 hod
 • pro odběr do jídlonosičů (senioři) – od 11:30 do 14:00 hod

Základní škola

Ceny obědů za den:

 • I. skupina (7 – 10 let) - 27 Kč
 • II. skupina (11 – 14 let) – 29 Kč
 • III. skupina (15 a více let) – 30 Kč
 • důchodci – 55 Kč
 • cizí strávníci – 64 Kč

Objednávání (odhlašování ) obědů:

 • na dotykovém terminálu ve školní  jídelně
 • přes internet na stránkách školy www.skolabrezany.cz. (tlačítko Obědy  nebo v sekci Školní jídelna otevřete podsekci Jídelníček a zde najdete  Objednávání obědů on-line). Do přihlašovací tabulky zadejte přihlašovací jméno a heslo. (Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyžádejte si je u vedoucí školní jídelny). Otevře se Vám objednávkový formulář, kde si můžete zkontrolovat kredit (finanční částku, která ještě zbývá na účtu Vašeho dítěte) a můžete  objednávat oběd č.1  nebo č.2  dle jídelníčku.
 • Obědy lze objednat jen do výše kreditu Vašeho dítěte, stravné je tedy nutné platit PŘEDEM. V případě nedostatku peněz na účtu NELZE obědy objednávat.
 • Obědy bez objednání nebudou vydány.
 • Stravovací systém umožňuje objednat obědy „ tzv. naslepo“, to znamená bez vypsání jídelníčku, objednejte oběd číslo 1, a to až do výše kreditu. (např. až do konce školního roku).
 • Objednávku oběda můžete kdykoliv změnit či zrušit. Nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně v obvyklých výdejních časech (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Placení stravného:

 • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 102491146/0300 (od 1. ledna 2018: 281707685/0300), konstantní symbol 0308, variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032.)

 • v hotovosti (možné zcela výjimečně po dohodě s paní Krahulíkovou) v pokladně školní jídelny

Pokladna (pro cizí strávníky) a současně úřední hodiny vedoucí školní jídelny, R. Krahulíková:

denně 7:40 – 7:55 a 12:30 – 14:00Mateřská škola

Ceny celodenního stravování:

 • děti, které v daném školním roce nedovrší 7 let – 38 Kč
 • děti, které v daném školním roce dovrší 7 let – 41 Kč

Doporučené částky při měsíčních platbách:

 • děti, které v daném školním nedovrší 7 let – 840 Kč
 • děti, které v daném školním roce dovrší 7 let – 900 Kč

Stravné se platí předem, a to do posledního dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.


Objednávání a odhlašování obědů:

 • Děti jsou na oběd automaticky přihlášeny.
 • V případě nemoci či nepřítomnosti je třeba oběd odhlásit na emailové adrese krahulikovar@skolabrezany.cz (odhláška bude potvrzena zpětným emailem) nebo na telefonu školní jídelny 220 990 819, a to do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout v mateřské škole dotovaný oběd pouze první den nemoci  (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Placení stravného:

 • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 102491146/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032.)
 • v hotovosti (možné výjimečně po dohodě s paní Krahulíkovou) v pokladně školní jídelny

Kontakty:

vedoucí školní jídelny: Renata Krahulíková

Dotazy, připomínky a případné nesrovnalosti řešte prosím ihned přímo v kanceláři školní jídelny.


 

Nejnovější články a aktuality
OGZkMzdmY