• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 30. 6. 2017

Vedení školy

Ing. Iva Fischerová

fischerova@skolabrezany.cz
ředitelka školy
tel.: 220 990 886; 604 798 498

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.


Mgr. Pavlína Nádvorníková

nadvornikova@skolabrezany.cz
statutární zástupkyně ředitelky
tel.: 220 990 885; 731 612 817

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).
Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.


Mgr. Jana Zapotilová

zapotilova@skolabrezany.cz
speciální pedagog
tel.: 220 990 855

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají  po předchozí domluvě

úterý: 7,45 - 8,45   a 12,00- 14,00

středa 7,45 - 8,45  a 12,00- 13,00

v učebně v nové budově ZŠ (2. patro).


Mgr. Kateřina Dorňáková

dornakova@skolabrezany.cz
školní psycholog
tel.: 220 990 856

Vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor Psychologie). Od roku 2013 působila na pozici psychologa a lektora v organizaci Prev-Centrum, kde se zaměřovala na práci s třídními kolektivy, jednotlivými žáky a učiteli v rámci primární prevence rizikového chování. Absolvovala Kurz krizové intervence (Remedium) a Výcvik poradenských a terapeutických dovedností (Elio). Průběžně se účastní kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Od února 2016 působí na naší škole jako školní psycholog a speciální pedagog.


Učitelé

Mgr. Libuše Bahenská

bahenska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pondělí, středa


Mgr. Jolana Bohumská

bohumska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 6. C
v tomto školním roce učí přírodovědu, přírodopis a chemii


Mgr. Romana Bredová

bredova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889, 220 990 864 (třída)

třídní 1. B


Bc. Miroslav Brynych

brynych@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - mimo úterý

v tomto školním roce učí matematiku a fyziku


Mgr. Jiří Budíček

budicek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 8. B
instruktor lyžování a snowboardingu
v tomto školním roce učí tělesnou a občanskou výchovu


Mgr. Petra Dalibová

dalibova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853 (mimo středu)

v tomto školním roce učí dějepis a vlastivědu


Mgr. Ivana Dobešová

dobesova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 859 (třída), 220 990 891

třídní 1. C


Mgr. Pavlína Dvořáková

dvorakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 875 (třída), 220 990 891

třídní 2. D


Mgr. Marie Florianová

florianova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 5. B
v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Bc. Adam Gallus

gallus@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 8. A 
v tomto školním roce učí zeměpis, vlastivědu a výchovu ke zdraví


Helena Gűttnerová, M.A.

guttnerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 6. A
v tomto školním roce učí angličtinu a výtvarnou výchovu


Bc. Lenka Homolová

homolova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - mimo úterý

v tomto školním roce učí matematiku a fyziku


Ing. Petra Jedličková

jedlickova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (pouze pondělí, středa, pátek)

v tomto školním roce učí informatiku


Mgr. Anna Kalcovská

kalcovska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892-3, 220 990 866 (třída)

 třídní 3.B


Tereza Koubová

koubovat@skolabrezany,cz
tel: 220 990 817 (sborovna) - pouze pondělí, úterý, čtvrtek

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu
působí také jako vychovatelka školní družiny (srov. níže)


Mgr. Dana Kratochvílová

kratochvilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 (mimo pátku)

třídní 5. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Lada Kucker

kucker@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 (pouze úterý, středa, pátek)

v tomto školním roce učí angličtinu


Mgr. Kateřina Landová

landova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 874 (třída), 220 990 891

třídní 2. C
důvěrník Klubu mladého čtenáře


Mgr. Zuzana Macáková

macakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853 (mimo pondělí)

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu a předmět člověk a práce


Mgr. Hana Mäsiarová

masiarova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 (pouze pondělí, středa, čtvrtek)

v tomto školním roce učí anglický a španělský jazyk


Mgr. Ivo Mikšovský

miksovsky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 9. třídy
v tomto školním roce učí český jazyk
metodik prevence


Petr Nádvorník

nadvornik@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 7. B
metodik ICT
instruktor lyžování
v tomto školním roce učí matematiku a fyziku


Mgr. Vladimíra Němcová

nemcova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 6. B
v tomto školním roce učí anglický jazyk, matematiku a hudební výchovu


Mgr. Jana Nováčková

novackova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 867 (třída), 220 990 892-3

třídní 3. A


Bc. Klára Piskáčková

piskackova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída), 220 990 891


Mgr. Jiří Podlaha

podlaha@skolabreazny.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze pátek

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Jarmila Predajnošová

predajnosova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889 - 91, 220 990 865 (třída)

třídní 1.A


Mgr. Lenka Procházková

prochazkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892 - 93, 220 990 868 (třída)

třídní 4.B


Mgr. Jan Stejskal

stejskal@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Kateřina Šárková

sarkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 7. A
v tomto školním roce učí angličtinu, předmět situační angličtina a hudební výchovu


Mgr. Olga Tlamsová

tlamsova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída), 220 990 891

třídní 2. B
vedoucí školní knihovny


Mgr. Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 899 (třída), 220 990 891

třídní 2. A


David Vaněk, DiS.

vanek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 (pouze úterý, čtvrtek)

v tomto školním roce vyučuje hudební výchovu


Mgr. Irena Varajová

varajova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892-3, 220 990 869 (třída)

třídní 4. A


Iva Vrchotková

vrchotkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

v tomto školním roce učí dějepis a předmět člověk a práce


Vychovatelé školní družiny

Marcela Nygrýnová

nygrynova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818

vedoucí vychovatelka


Tereza Koubová

koubovat@skolabrezany.cz
tel: 220 990 882-3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 862


Aneta Peková

pekova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Mgr. Jaroslava Šindelková

sindlekova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


 

Nejnovější články a aktuality
ZjliODRjZD