• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 4. 9. 2017

Vedení školy

Ing. Iva Fischerová

fischerova@skolabrezany.cz
ředitelka školy, výchovná poradkyně
tel.: 220 990 886; 604 798 498

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Pavlína Nádvorníková

nadvornikova@skolabrezany.cz
statutární zástupkyně ředitelky, koordinátorka tvroby školního vzdělávacího programu
tel.: 220 990 885; 731 612 817

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).
Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Jana Zapotilová

zapotilova@skolabrezany.cz
zástupkyně pro 1. stupeň, koordinátor inkluze, speciální pedagog
tel.: 220 990 890

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají  po předchozí domluvě

úterý: 7,45 - 8,45   a 12,00- 14,00

středa 7,45 - 8,45  a 12,00- 13,00

v učebně v nové budově ZŠ (2. patro).


Mgr. Kateřina Dorňáková

dornakova@skolabrezany.cz
školní psycholog a speciální pedagog
tel.: 220 990 855

Vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor Psychologie). Od roku 2013 působila na pozici psychologa a lektora v organizaci Prev-Centrum, kde se zaměřovala na práci s třídními kolektivy, jednotlivými žáky a učiteli v rámci primární prevence rizikového chování. Absolvovala Kurz krizové intervence (Remedium) a Výcvik poradenských a terapeutických dovedností (Elio). Průběžně se účastní kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Od února 2016 působí na naší škole jako školní psycholog a speciální pedagog.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Učitelé 

Konzultační hodiny se všemi učiteli probíhají po předchozí domluvě.


Mgr. Libuše Bahenská

bahenska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pondělí, středa

v tomto školním roce učí německý jazyk


Mgr. Jolana Bohumská

bohumska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 7. C
v tomto školním roce učí přírodopis a chemii


Mgr. Romana Bredová

bredova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889, 220 990 864 (třída)

třídní 2. B


Mgr. Jiří Budíček

budicek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 9. B
instruktor lyžování a snowboardingu
v tomto školním roce učí tělesnou a občanskou výchovu


Mgr. Petra Dalibová

dalibova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 5.B
v tomto školním roce učí dějepis a vlastivědu


Mgr. Ivana Dobešová

dobesova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 874 (třída)

třídní 2. C


Mgr. Pavlína Dvořáková

dvorakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída)

třídní 3. D


Ing. Věra Fleknová

fleknova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 5. C
v tomto školním roce učí matamatiku a fyziku


Mgr. Marie Florianová

florianova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 6. C
v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Bc. Adam Gallus

gallus@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 9. A 
v tomto školním roce učí zeměpis a vlastivědu


Helena Gűttnerová, M.A.

guttnerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 7. A
v tomto školním roce učí angličtinu a výtvarnou výchovu


Tereza Koubová

koubovat@skolabrezany.cz
tel: 220 990 817 (sborovna) - mimo pátku

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu
 


Mgr. Dana Kratochvílová

kratochvilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 6. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk, hudební a občanskou výchovu


Mgr. Anna Křivská

krivska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 866 (třída), 220 990 892-3

třídní 4. B


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892-3

třídní 3. B


Mgr. Kateřina Landová

landova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 869 (třída), 220 990 889

třídní 3. C
důvěrník Klubu mladého čtenáře


Mgr. Zuzana Macáková

macakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (mimo úterý)

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu a předmět člověk a práce


Michal Manhart

manhart@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (pouze úterý, čtvrtek, pátek)

v tomto školním roce učí informatiku


Mgr. Magda Marková

markova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891

v tomto školním roce učí český jazyk, vlastivědu a hudební výchovu


Michaela Mařáková

marakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891 - mimo pátku

v tomto školním roce učí angličtinu


Mgr. Hana Mäsiarová

masiarova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 - mimo pátku

v tomto školním roce učí anglický a španělský jazyk


Mgr. Ivo Mikšovský

miksovsky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 5.A
v tomto školním roce učí český jazyk
metodik prevence


Petr Nádvorník

nadvornik@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 8. B
metodik ICT
instruktor lyžování
v tomto školním roce učí matematiku a fyziku


Mgr. Vladimíra Němcová

nemcova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 7. B
v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematiku


Mgr. Ilona Peštová

pestova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 856

třídní 4. C
v tomto školním roce učí matematiku, přírodovědu, přírodopis, vlastivědu a výchovu ke zdraví


Mgr. Jiří Podlaha

podlaha@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze pátek

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Jarmila Predajnošová

predajnosova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 865 (třída), 220 990 889

třídní 2.A


Mgr. Lenka Procházková

prochazkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 875 (třída)

třídní 1.C


Ing. Radka Rysová

rysova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 899 (třída), 220 990 892-3

třídní 4.A
v tomto školním roce učí na 2. stupni předmět člověk a práce


Mgr. Jan Stejskal

stejskal@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 6. B
v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Petra Sváková

svakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Kateřina Šárková

sarkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 8. A
v tomto školním roce učí angličtinu, předmět situační angličtina a hudební výchovu
v tomto školním roce vyučuje také předmět speciálně pedagogická péče


Mgr. Olga Tlamsová

tlamsova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 861 (třída), 220 990 892-3

třídní 1. B
 


Mgr. Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 867 (třída), 220 990 889

třídní 3. A


David Vaněk, DiS.

vanek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 (pouze čtvrtek)

v tomto školním roce vyučuje hudební výchovu


Mgr. Irena Varajová

varajova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 860 (třída), 220 990 892-3

třídní 1. A


Iva Vrchotková

vrchotkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

v tomto školním roce učí fyziku a dějepisAsistentky pedagoga

Mgr. Dagmar Tejklová

tejklova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892 - 3


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3


Šárka Mihely

mihely@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3

od 15. 5. 2018 působí jako zastupující učitelka v 1. B
 

Vychovatelky školní družiny

 

Marcela Nygrýnová

nygrynova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818

vedoucí vychovatelka


Monika Burdová

burdova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Šárka Mihely

mihely@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Mgr. Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3, 220 990 862


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


 

Nejnovější články a aktuality
NTYwMm