• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Badatelská výuka

Zákony přírody na dosah žákům - Badatelský způsob výuky na ZŠ

Název projektu: Zákony přírody na dosah žákům – Badatelský způsob výuky na ZŠ
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.32/02­.0029
Realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014
Partner projektu: Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt usiluje o probuzení zájmu žáků o problematiku přírodních věd. Cílem všech klíčových aktivit je inovace tradičního způsobu výuky přírodních věd uspořádáním série přírodovědných experimentů realizovaných samotnými žáky v prostorách školy i mimo ni. Během jejich realizace děti nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě.

ESF

Nejnovější články a aktuality
MTczZ