• Ambitions slider

Družina

Naposledy aktualizováno 3. 4. 2019.Aktuality školní družiny


Obecné informace

Školní družina je určena pro děti z prvních až čtvrtých tříd (pokud kapacita stačí).

Provozní doba

 • ranní družina 6:45 – 7:40
 • odpolední družina 11:40 (navazuje na konec výuky v jednotlivých třídách) – 17:00

Tzv. KROUŽKOVÁ DRUŽINA (funguje denně mimo úterý) je určená pro děti, které jsou daný den přihlášeny do kroužků pořádaných školou, a pro děti ze tříd s rozšířenou výukou, kterým končí vyučování ve 14:20 hodin.

 

Vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají prostřednictvím videotelefonů umístěných v předhalách u obou vchodů do nové budovy. Sledujte prosím pravidelně nástěnky umístěné v těchto předhalách. Jsou na nich uvedeny nejen linky, na které je třeba volat pro vyzvednutí dítěte z konkrétního oddělení, ale především důležité informace o případných změnách.

Děti je možno vyzvedávat podle rozvrhu jednotlivých tříd a návratu z oběda až do 13:45. Dále pak od 15:00 do 17:00.

 

Kontakty

 

Platby

 • Cena: platí se podle počtu dní v týdnu, na které je dítě do družiny přihlášeno. Ceny jsou platné od 1. 9. 2017.
  • 1 den v týdnu – 100 Kč měsíčně
  • 2 dny v týdnu – 200 Kč měsíčně
  • 3 dny v týdnu – 300 Kč měsíčně
  • 4 dny v týdnu – 400 Kč měsíčně
  • 5 dní v týdnu –  500 Kč měsíčně
  • Poplatek jen za ranní družinu činí 250 Kč měsíčně.

Nejnovější články a aktuality
MjdlMTJjM