• Ambitions slider

Družina

Naposledy aktualizováno 14. 10. 2019 (uveřejněn aktualizovaný Informační list pro rodiče a aktualizovaný Vnitřní řád školní družiny).Aktuality školní družiny


Obecné informace

Školní družina je určena pro děti z prvních až čtvrtých tříd (pokud kapacita stačí).

Informace o přihlašování do školní družiny pro školní rok 2019/2020 najdete v tomto textu.


Provozní doba

 • ranní družina 6:45 – 7:40
 • odpolední družina 11:40 (navazuje na konec výuky v jednotlivých třídách) – 17:00

Tzv. KROUŽKOVÁ DRUŽINA (funguje denně mimo úterý) je určená pro děti, které jsou daný den přihlášeny do kroužků pořádaných školou, a pro děti ze tříd s rozšířenou výukou, kterým končí vyučování ve 14:20 hodin.

 

Vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají prostřednictvím videotelefonů umístěných v předhalách u obou vchodů do nové budovy. Sledujte prosím pravidelně nástěnky umístěné v těchto předhalách. Jsou na nich uvedeny nejen linky, na které je třeba volat pro vyzvednutí dítěte z konkrétního oddělení, ale především důležité informace o případných změnách.

Děti je možno vyzvedávat podle rozvrhu jednotlivých tříd a návratu z oběda až do 13:45. Dále pak od 15:00 do 17:00.

 

Kontakty

 

Platby

 • Cena: platí se podle počtu dní v týdnu, na které je dítě do družiny přihlášeno. Ceny jsou platné od 1. 9. 2017.
 • S ohledem na změnu financování regionálního školství (a tím i školních družin) přijímáme do školní družiny přednostně děti přihlášené nejméně na 4 dny v týdnu.
  • 4 dny v týdnu – 400 Kč měsíčně
  • 5 dní v týdnu –  500 Kč měsíčně
  • Poplatek jen za ranní družinu činí 250 Kč měsíčně.

 • Způsob platby:
 • převodem na účet č. 102490960/0300
  • specifický symbol 3
  • konstantní symbol 0308
  • variabilní symbol dítěte (každý žák má přidělen svůj vlastní, tzv. identifikační číslo)
  • platby lze provádět po jednotlivých měsících nebo najednou
 • Termíny plateb:
  • vždy do 15. dne daného měsíce

   Dokumenty ŠD budou postupně aktualizovány pro školní rok 2019/2020.

                     

Nejnovější články a aktuality
ZDIwYT