• Ambitions slider

Družina

Naposledy aktualizováno 7.9. 2021. Aktuality školní družiny


Obecné informace

Školní družina je určena pro děti z prvních až čtvrtých tříd (pokud kapacita stačí).

Informace o přihlašování do školní družiny pro školní rok 2021/2022 najdete v tomto textu.


Provozní doba

 • ranní družina 6:45 – 7:40
 • odpolední družina 11:40 (navazuje na konec výuky v jednotlivých třídách) – 17:00

Tzv. KROUŽKOVÁ DRUŽINA  je určená pro děti, které jsou daný den přihlášeny do kroužků pořádaných školou, a pro děti ze tříd s rozšířenou výukou, kterým končí vyučování ve 14:20 hodin.

 

Vyzvedávání dětí

Je možné používat pouze vchod od sportovní haly! Zákonní zástupci si děti vyzvedávají prostřednictvím videotelefou umístěného v předhale.Sledujte prosím pravidelně nástěnku umístěnou v předhale. Jsou na ní uvedeny nejen linky, na které je třeba volat pro vyzvednutí dítěte z konkrétního oddělení, ale především důležité informace o případných změnách.

Děti je možno vyzvedávat podle rozvrhu jednotlivých tříd a návratu z oběda až do 13:45. Dále pak od 15:00 do 17:00.

 

Kontakty

 

Platby

 • Cena za družinu (platná od 1. 9. 2020): 300 Kč měsíčně (jednotná cena při jakékoli docházce, vč. ranní družiny)
 • Způsob platby:
 • převodem na účet č. 102490960/0300
  • specifický symbol 3
  • konstantní symbol 0308
  • variabilní symbol dítěte (každý žák má přidělen svůj vlastní, tzv. identifikační číslo)
  • platby lze provádět po jednotlivých měsících nebo najednou
 • Termíny plateb:
  • vždy do 15. dne daného měsíce

   Dokumenty ŠD budou postupně aktualizovány pro školní rok 2021/2022.

                     

Nejnovější články a aktuality
MTI2N