• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

EU peníze školám

Název projektu: Inovace výuky v ZŠ Dolní Břežany
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.4.00/21­.3605
Realizace projektu: 3. 5. 2012 – 2. 11. 2014

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Aktivity projektu:

  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků – Cílem zde bude zejména naučit děti komunikovat v cizím jazyce s využitím vhodného doplňkového vybavení (diktafony, výukové webové portály)
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – Cílem je v souladu se vzdělávacím programem využít názorných pomůcek a programů a naučit děti logickému myšlení, naučit je objevovat souvislosti, odvozovat. Výuka by měla být názorná, využity budou zejména interaktivní tabule a programy. Každá třída by měla být vybavena interaktivní tabulí.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií – Využití interaktivních tabulí s sebou nese větší nároky na práci pedagogů, proto bylo do projektu zařazeno i vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
  • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol - Pro děti nadané a šikovné na matematiku byl jako volitelný předmět vytvořen Matematický klub, kde učitel pracuje s dětmi na náročnějších matematických a logických úlohách. Nominovány jsou děti 2. stupně.
  • Zapojení školního speciálního pedagoga a školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP – Vzhledem k rostoucímu počtu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami považuje škola za nezbytné zapojení speciálního pedagoga a psychologa. Cílem je zejména kvalitně pracovat s dětmi integrovanými, dále pomáhat učitelům při práci s dětmi se SVP v hodinách (hospitace, možnosti náprav, doporučení postupu v hodinách i vhodné domácí přípravy). Zároveň by se pozornost soustředila na osvětu mezi učiteli k nadaným dětem a jejich vyhledávání a další práci s nimi ve třídách.

ESF

Nejnovější články a aktuality
MWZjMDk5YT