• Ambitions slider

Kroužky MŠ


​​​AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 


           O ZPŮSOBU PŘIHLAŠOVÁNÍ NA JEDNOTLIVÉ KROUŽKY V I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 BUDETE INFORMOVÁNI V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ. 
 

  • Na kroužky, které Vaše dítě navštěvuje v I. pololetí bude automaticky zapsáno i ve II. pololetí.
    Pokud v kroužku nebudete pokračovat, obracejte se na Biňovcovu Andreu nebo Kepertovou Karolínu (binovcova@skolabrezany.cz, kepertova@skolabrezany.cz), které mají v tomto školním roce mimoškolní činnost na starosti.
  • V I. pololetí probíhají kroužky od října do ledna a ve II. pololetí od února do května.
  • Platbu provádějte na číslo účtu: 220 880 222/0300.  Variabilní symbol je ID dítěte. Specifický symbol je číslo 3. Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte!
  • Pokud je ve školce omezený provoz, kroužky se nekonají! 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější články a aktuality
YzQxYmQ