• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Anglická divadelní představení u nás ve škole

Anglické divadlo The Bear Educational Theatre nás navštívilo přímo v prostorách naší školy.

Během šesti představení ve třech různých jazykových úrovních tak měli žáci už od těch nejmenších „angličtinářů“ příležitost setkat se s anglickým jazykem i mimo školní lavice. Veselé příběhy v podání mladých herců vzbudily nejen nadšení z divadelního zážitku, ale především radost z porozumění a zužitkování doposud získaných znalostí.

The Bear Educational Theater has visited our school. During six performances in three different language levels, our students had the opportunity to hear the English language away from their school desks; this even from the youngest “English language” students. Cheerful stories presented by young actors brought not only the enthusiasm of a live performance, but above all, the joy of understanding and usage of the language learned.

 za tým angličtinářů V. Němcová a M. Mařáková

 

Nejnovější články a aktuality
MTRjO