• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

ANGLICKÝ OLYMPIJSKÝ DESETIBOJ PRO 3., 4. A 5. TŘÍDY

V prvním únorovém týdnu se žáci našich třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili Olympijského desetiboje v angličtině.

Ten pro ně již třetím rokem zorganizoval tým angličtinářek jako přípravu a motivaci na celorepublikovou Olympiádu z angličtiny, která žáky čeká od 6. třídy výše.

Celá akce byla velmi povedená, probíhala v přátelské atmosféře, děti plnily dané disciplíny s nadšením a jejich píle a vynaložená energie se odrazily na výsledcích olympiády.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se na desetiboji aktivně podíleli! 

Mgr. Kratochvílová

Nejnovější články a aktuality
N2U3Z