• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zápis do 1. třídy

9. února 2016 odpoledne proběhl v naší škole zápis do prvních tříd ...

K zápisu přišlo celkem 84 budoucích prvňáčků, z toho 68 dětí z Dolních Břežan a 16 z okolních obcí. Břežanské děti budou k základnímu vzdělávání do naší školy přijaty přednostně (podle platných kritérií). Od září 2016  budeme otvírat celkem tři první třídy. Dvě budou klasické a jedna s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny do 30 dní od konání zápisu.

Rodiče, kteří projevili zájem o zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou, přivedli svoje děti už ve dnech 19. a 20. ledna k předřazenému rozšířenému ověření matematických a jazykových předpokladů. Přišlo celkem 52 dětí z celého regionu a 20 nejúspěšnějších z nich bude zařazeno do třídy s rozšířenou výukou.

 

Nejnovější články a aktuality
M2QxYmE5NW