• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Důležité informace o začátku školního roku (aktualizováno 28. 8. 2017)

Sejdeme se v pondělí 4. září na školním dvoře (před vchodem do nového školního pavilonu - za modulovou budovou, tzv. „Legem“) ...

pondělí 4. září

 • Od 7:40 se děti budou řadit ke svým třídám. Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd je vyvěšeno u obou vchodů do budovy školy. O zařazení žáků, kteří byli přijati do vyšších ročníků, budete včas informovaní e-mailem. Žáci přijatí do tříd s rozšířenou výukou se řadí k paralelkám označeným písmenem C - výjimkou je 3. ročník, kde je tato třída označená výjimečně písmenem D.
 • Po slavnostním zahájení se děti, včetně prvňáčků, odeberou se svými třídními učiteli do tříd.
 • Výuka bude první školní den ukončena pro prvňáčky v 9:15, ostatní třídy skončí v 9:40.
 • Rodiče prvňáčků budou moci počkat v sálech v přízemí nové budovy, kde proběhne krátká informační schůzka. Můžete zde vyplnit a odevzdat přihlášku do družiny (viz také dále), získat základní informace o fungování školní družiny a školní jídelny, vyplnit přihlášku ke stravování, získat přihlašovací údaje do stravovacího systému a zakoupit pro své dítě čip do školní jídelny (záloha 100 Kč). Krátce před koncem výuky, cca v  9:00, mohou rodiče prvňáčků navštívit své děti v jejich třídách a vyfotit si je ve školních lavicích. 
 • Školní družina ani školní jídelna 4. září ještě nefungují.

úterý 5. září

 • V úterý 5. září bude výuka v 1. - 4. třídách končit v 11:40, v 5. - 9. třídách ve 12:35.
 • Školní jídelna funguje od 5. září pro děti, které budou mít objednaný oběd - běžně přes systém. Pro prvňáčky bude možné objednat oběd přes webové stránky (modré tlačítko OBĚDY na školních webových stránkách) po vyplnění přihlášky ke stravování,  zakoupení čipu (100 Kč) a získání přihlašovacích údajů (podrobnější informace rodiče obdrží 4. září ráno  – viz výše). Ostatní nově příchozí žáci se mohou do jídelny přihlásit rovněž v pondělí 4. září po vyučování přímo u vedoucí školní jídelny. Budou potřebovat 100 Kč jako zálohu na čip a vyplněnou přihlášku ke stravování. Podrobnější informace najdete ZDE. Poté si také mohou objednat oběd na 5. září.
 • Školní družina bude pro přihlášené děti z 1. – 4. tříd v provozu od 5. září (včetně ranní družiny od 6:45). Přihlášku do družiny na 5. 9. a následující dny (do 8. 9.) najdete ZDE. Vyplněnou ji prosím odevzdejte nejpozději 5. 9. ráno třídní učitelce nebo ji (rovněž nejpozději 5. 9. ráno) pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz ). Pro docházku do družiny od následujícího týdne, tj. od 11. 9. je nutné vyplnit zápisní lístek do školní družiny. Ten prosím odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 7. 9. třídní učitelce nebo ho pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz ). Aktualizovaný vnitřní řád školní družiny je uveřejněn v rubrice Družina.

Od středy 6. září předpokládáme výuku podle stálého rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. Podrobnější informace o odpoledním vyučování najdete ZDE.


Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků a druhých tříd (změna!) se koná v úterý 5. září 2017 od 17:00.


Třídní schůzky pro rodiče ostatních žáků, tj. 3. - 9. tříd, se konají v úterý 19. září od 17:00.


Vchod od nového parkoviště je stále mimo provoz.

Mgr. Nádvorníková

Nejnovější články a aktuality
MThhOTIy