• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Důležité informace o začátku školního roku

Sejdeme se v pondělí 2. září, opět na prostranství před novou tělocvičnou ...

Aktualizováno 20. 8. 2019

pondělí 2. září

 • Od 7:40 se děti budou řadit ke svým třídámRozdělení budoucích prvňáčků do tříd bude vyvěšeno u všech vchodů do budovy školy ve středu 28. 8. 2019. O zařazení žáků, kteří byli přijati do vyšších ročníků, budete včas informováni e-mailem.
 • Po slavnostním zahájení se děti, včetně prvňáčků, odeberou se svými třídními učiteli do tříd.
 • Výuka bude první školní den ukončena pro prvňáčky v 9:15, ostatní třídy skončí v 9:30.
 • Rodiče prvňáčků budou moci počkat v sálech v přízemí nové budovy, kde proběhne krátká informační schůzka. Můžete zde vyplnit a odevzdat přihlášku do družiny (viz také dále), získat základní informace o fungování školní družiny a školní jídelny, vyplnit přihlášku ke stravovánízískat přihlašovací údaje do stravovacího systému, zakoupit pro své dítě čip do školní jídelny (záloha 100 Kč), resp. vyzvednout objednanou ISIC kartuobjednat mu obědy na první školní týden (dále už budete objednávat přes stravovací systém - viz také dále)
 •  Krátce před koncem výuky, cca v  9:00, mohou rodiče prvňáčků navštívit své děti v jejich třídách a vyfotit si je ve školních lavicích. 
 • Školní družina ani školní jídelna 2. září ještě nefungují.

 

úterý 3. září

 • V úterý 3. září bude výuka v 1. - 4. třídách končit v 11:40, v 5. - 9. třídách ve 12:35.
 • Školní jídelna funguje od 3. září pro děti, které budou mít objednaný oběd. Žáci, kteří již jídelnu navštěvovali v minulých letech, si po doplnění kreditu objednají běžně přes systém. Informace o přihlašování prvňáčků a ostatních nových žáků do školní jídelny najdete ZDE.
 • Školní družina bude pro přihlášené děti z 1. – 4. tříd v provozu od 3. září (včetně ranní družiny od 6:45). Přihlášku do družiny na 3. 9. a následující dny (do 6.9.) najdete ZDE. Vyplněnou ji prosím odevzdejte nejpozději 3. 9. ráno třídní učitelce nebo ji (rovněž nejpozději 3. 9. ráno) pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz ). Pro docházku do družiny od následujícího týdne, tj. od 9. 9. je nutné vyplnit Přihlášku do školní družiny na rok 2019/2020. Tu prosím odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 5. 9. třídní učitelce nebo ho pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz). Aktualizovaný vnitřní řád školní družiny bude brzy uveřejněn v rubrice Družina.

 

Od středy 4. září předpokládáme výuku podle stálého rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. Podrobnější informace o odpoledním vyučování najdete ZDE.


Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků se koná v úterý 3. září 2019 od 17:00.


Třídní schůzky pro rodiče ostatních žáků, tj. 2. - 9. tříd, se konají v úterý 17. září od 17:00.


P. Nádvorníková

Nejnovější články a aktuality
NDJlYzBiNT