• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Environmentální výchova - Program Tonda Obal na cestách

V úterý 21. února nás navštívili lektoři společnosti EKO-KOM se svým programem Tonda Obal na cestách.

Cílem interaktivní vzdělávací akce bylo prohloubení znalostí o třídění odpadů. Každá třída strávila s jedním z lektorů jednu vyučovací hodinu. Mladší žáci se blíže seznámili s barvou kontejnerů a určovali, které věci kam patří.

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Starší žáci si zopakovali znalosti z environmentální výchovy. I zde platí, že opakování je matkou moudrosti. Žáky zaujala krátká videa o tom, jak to funguje na třídičkách odpadu. Ocenili možnost prohlédnout si různé materiály před recyklací. Vzdělávací program osvěžila hra, kterou jsme si utvrdili poznatky, které nám lektoři během svého programu předali. Lektoři nám zodpověděli spoustu dotazů, které nás v oblasti odpadových materiálů zajímaly. Dozvěděli jsme se, že každý občan naší země vyprodukuje cca 310 kg komunálního odpadu z toho se vytřídí 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů a 4 kg kovů.

Všichni jsme si uvědomili důležitost a nezbytnost třídění odpadů. Tříděním odpadů chráníme nejen přírodu, ale pomáháme i k jejich dalšímu užití.

Věříme, že u této environmentální  vzdělávací  akce platí: "Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš."

Environmentální výchově se budeme dále věnovat napříč celou školou. Děkujeme společnosti EKO-KOM za program a přivezené materiály, které nám pomůžou ve výuce.

Mgr. Jana Kozlová

 

Nejnovější články a aktuality
MDkwYTA