• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Hurá na prázdniny

Dění ve školní družině za poslední dva měsíce...

V naší ŠD v květnu i červnu vládne jarní tvořivá atmosféra a práce nám jde opravdu od ruky. Přinášíme Vám malou ukázku naší práce. Chystali jsme přáníčka pro naše nejmilejší maminky a vyráběli drobné dárečky, které doufáme přinesly velkou radost a potěšení.
11. května celá ŠD navštívila již 4. ročník Dolnobřežanského vědeckého jarmarku. Děti se zastavovaly u jednotlivých stanovišť podle svého zájmu. Do svých oddělení jsme dorazili včas plni dojmů a nových znalostí.
Nastal dětmi toužebně očekávaný Mezinárodní den dětí, který byl opravdu sladký, protože jsme obdrželi pozvání na zmrzlinu do cukrárny Bruno. Postupně se v cukrárně vystřídala všechna naše oddělení. Za milé pozvání mnohokrát děkujeme.
Na přelomu května a června si paní vychovatelka z 5. oddělení připravila pro své děti barevný týden, na jehož konci nechybělo vyhodnocování a následovala drobná odměna a diplomy. Akce měla u dětí velký úspěch.
6.června jsme přivítali Vandu a Standu, kteří k nám zavítali s veselým představením plným písniček, soutěžení, tance a dokonce cvičení jógy. Obdrželi jsme i ceny, které využijeme při naší společné práci.
Při společných činnostech hledáme inspiraci hlavně v přírodě, proto se naše nástěnka naplnila rostlinami a živočichy, se kterými se setkáváme i na vycházkách.
Naše mysl často už také zabloudí do letních dnů a tak se objevují na našich výkresech i prázdninová témata. Prázdniny společně toužebně vyhlížíme, a tak HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

 

Nejnovější články a aktuality
NTQyZWMy