• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Informace pro rodiče pracující ve vybraných profesích IZS

Pro děti rodičů, kteří pracují ve vybraných profesích integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury (dále IZS) je od 12. 4. 2021 povolena jejich celodenní osobní přítomnost ve škole.

I v naší škole tedy nabízíme tzv. "Dětskou skupinu IZS". Pro tyto děti (1. až 5. ročníku) bude v čase 7.30 až 16.30 hod zajištěn program, kdy se dopoledne budou děti (podle možností) zapojovat do on-line výuky své třídy, která je v daný týden doma na distanční výuce a plnit další školní zadání. Odpoledne pak bude volnočasový program včetně pobytu venku. V týdnu, kdy bude jejich kmenová třída ve škole, se normálně připojí ke své třídě, ke svým spolužákům.

 

Mimořádným opatřením určené profese jsou (citace):

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměstnanci v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Děti budou ve škole (tak jako všichni ostatní žáci a učitelé) 2x týdně povinně testovány antigenními testy.

Pokud máte o zařazení svého dítěte do této „skupiny“ zájem a patříte k definovaným profesím, vyplňte tuto přihlášku a co nejdříve (nejpozději do 9. 4. do 18 hod) ji pošlete paní zástupkyni Mgr. Zapotilové na e-mailovou adresu zapotilova@skolabrezany.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se na ni také můžete obrátit na tel. čísle 605 827 670.

 

Ing. Iva Fischerová, ředitelka školy

 

8. 4. 2021

 

 

Nejnovější články a aktuality
NWZiZTQ4M