• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Jeden den učitelem – projekt žáků 8. a 9. ročníku

Nejstarší žáci naší školy měli možnost zažít náročné učitelské povolání na vlastní kůži. V rámci projektu, který pro ně připravili jejich učitelé, si odučili zvolenou hodinu ve třídách 1. stupně.

Mnozí žáci druhého stupně si jistě ani neuvědomují, jak náročné povolání vykonávají jejich učitelé, kteří se každý den svědomitě a důsledně snaží přiblížit svým žákům různorodé učivo všemi možnými způsoby, zaujmout je a usnadnit jim tak cestu za poznáním. Někteří ze žáků se snad i domnívají, že stát před tabulí a vymýšlet si stále nějaké úkoly a „nepříjemnosti“, je činností snadnou a pohodlnou. Snad i to byl důvod přihlásit se do projektu „Jeden den učitelem“ a vyzkoušet si pohled do třídy z druhé strany -  alespoň na jednu vyučovací hodinu. Tuto možnost dostali i tentokrát žáci obou osmých a devátých tříd. Bylo velmi milé zjistit, že někteří se do projektu přihlásili i opakovaně. A protože šlo o letošní deváťáky tento rok, bohužel, i naposledy. I když…… během závěrečného hodnocení se nebránili možnosti, že by snad i příště ?? Ale to předbíháme.

V prvním týdnu se po zralé úvaze přihlásili do projektu výběrem možností vyučovaných hodin z nabídky, kterou jim připravila paní zástupkyně Nádvorníková. Přehled nabízených možností mohli prostudovat a zvážit podle informací umístěných na nástěnce u svých tříd . Do letošního ročníku projektu, jenž na naší škole realizujeme na počest narození J. A. Komenského (28.3.1592), se zapsal rekordní počet dvojic. Celkem 42 žáků. Množství, které nás velmi mile překvapilo.  

Následujícím krokem byl výběr předmětů, kterým se jednotlivé dvojice měly chuť věnovat. Paní učitelky prvního stupně pozvaly budoucí učitele na náslech, aby  během sledované hodiny i v průběhu samotné přípravy přispěly radou či doporučením, jak svou hodinu připravit co nejlépe. Nutno zmínit, že se všichni zúčastnění připravili na svůj výstup skutečně svědomitě. V hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy a výtvarné výchovy nechyběly prezentace na interaktivní tabuli, soutěže, hry, příprava předloh a šablon, výklad i četba.

 Malí žáčci v lavicích byli novou situací zaujati, pracovali s chutí a hodinu vyučovanou svými staršími spolužáky si užili a dokonce nejednou ocenili poděkováním a potleskem!

Poslední fází projektu byl rozbor a shrnutí celé aktivity paní zástupkyní Nádvorníkovou a za pedagogy 1. stupně pak pí učitelkami Radkou Rysovou a Kateřinou Landovou. Slovo dostali samozřejmě i nejdůležitější aktéři celé akce – naši odvážní žáci/učitelé z vyšších ročníků.

V příjemné a přátelské atmosféře si všichni popovídali o učitelském povolání, pocitech z odučené hodiny, atmosféře ve třídě a věnovali se i mnoha dalším postřehům. I tentokrát byli všichni odměněni zaslouženým certifikátem za odučenou hodinu v první, druhé, třetí a ve čtvrtých třídách.

Letošní projekt Jeden den učitelem skončil, těšme se na ten následující. Uvidíme, kdo se příští rok stane novou tváří za „katedrou“. A možná, že se i v dalším ročníku přihlásí někdo z těch ostřílených, aby si celou akci prožil ještě jednou a vypiloval maličkosti, které ho snad letos zaskočily!

Závěrem snad jeden z postřehů, který jsme zaznamenali během rozboru projektu – „Překvapilo mě, jak jsou ty děti miloučký. Miluju 1.A!“

 

Mgr. Kateřina Landová

 

Nejnovější články a aktuality
OTdjN