• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Krajská hygiena prošetřila v tělocvičně anonymní stížnost

Na konci listopadu provedla pracovnice Krajské hygienické stanice místní šetření v naší nové tělocvičně. Dostavila se na základě anonymního podání, kde stěžovatel poukazoval na možné ohrožení zraku a zdraví dětí, které údajně sportují v potemnělém a nevhodně osvětleném prostoru...

Paní hygienička na místě zkonstatovala, že tělocvična je naprosto nadstandardně osvětlena jak denním světlem, tak umělým osvětlením. Vše je provedeno dle platných norem a v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ke které Krajská hygienická stanice vydala před dokončením stavby souhlasné stanovisko (v říjnu 2017). Zpráva o kontrole je  k dispozici ZDE

Dovolte mi jen povzdechnutí závěrem. Škoda zbytečného výjezdu, administrativních úkonů i času všech zúčastněných. Pokud měl někdo pochybnosti nebo obavy v tomto směru, bylo určitě jednodušší, přijít se zeptat a přesvědčit se případně na místě, tzv. na vlastní oči...

 

Ing. Iva Fischerová
ředitelka školy

 

Nejnovější články a aktuality
YWE1YTE3