• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Ohlédnutí za projektem Jeden den učitelem (8. a 9. ročník)

Nejstarší žáci naší školy měli i letos možnost zažít náročné učitelské povolání na vlastní kůži. V rámci projektu, který pro ně připravili jejich učitelé, si odučili zvolenou hodinu ve třídách prvního stupně. Do projektu se zapojili také mladší spolužáci ve všech třech prvních třídách, dále v 2.A, 2.C, 3.B, 3.C a ve 4.D.

Mnozí žáci druhého stupně si jistě ani neuvědomují, jak náročné povolání vykonávají jejich učitelé, kteří se každý den svědomitě a důsledně snaží přiblížit svým žákům různorodé učivo všemi možnými způsoby, zaujmout je a usnadnit jim tak cestu za poznáním. Někteří ze žáků se snad i domnívají, že stát před tabulí a vymýšlet si stále nějaké úkoly a „nepříjemnosti“, je činností snadnou a pohodlnou. Snad i to byl důvod přihlásit se do projektu „Jeden den učitelem“ a vyzkoušet si pohled do třídy z druhé strany -  alespoň na jednu vyučovací hodinu. Tuto možnost dostali i tentokrát žáci osmých a devátých tříd. Bylo velmi milé zjistit, že někteří se do projektu přihlásili i opakovaně. A protože šlo o letošní deváťáky, tento rok, bohužel, i naposledy.

V prvním týdnu se po zralé úvaze přihlásili výběrem možností vyučovaných hodin z nabídky, kterou jim připravila paní zástupkyně Nádvorníková. Přehled nabízených možností mohli prostudovat a zvážit podle informací umístěných na nástěnce u svých tříd. Do letošního ročníku projektu, jenž na naší škole realizujeme na počest narození J. A. Komenského (28.3.1592), se zapsalo úctyhodných 25 dvojic. Množství, které nás velmi mile překvapilo.  

Následujícím krokem byl výběr předmětů, kterým se jednotlivé dvojice měly chuť věnovat. Paní učitelky prvního stupně pozvaly budoucí učitele na náslech, aby  během sledované hodiny i v průběhu samotné přípravy přispěly radou či doporučením, jak svou hodinu připravit co nejlépe. Nutno zmínit, že se všichni zúčastnění připravili na svůj výstup skutečně svědomitě. V hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky a výtvarné výchovy nechyběly prezentace na interaktivní tabuli, soutěže, hry, příprava předloh a šablon, výklad i četba.

Malí žáčci v lavicích byli novou situací zaujati, pracovali s chutí a hodinu vyučovanou svými staršími spolužáky si užili, a dokonce nejednou ocenili poděkováním a potleskem! Žáci paní učitelky Varajové s tématem dále pracovali i v hodinách českého jazyka a svůj postřeh vyjádřili těmito slovy:

Líbilo se mi s Gabčou a Viktorem, že jsme malovali na oblázky. A taky se mi líbilo s kluky - Matoušem a Lukášem, jak jsme se učili rostliny, stromy a keře. Líbil se mi celý týden.  (Terezka Špalková)

Mně se líbilo, jak jsme s Terkou a Evou luštili křížovku a také nám přinesly agamu. (Anička Ulrychová)

Líbilo se mi, když přišly Lucka s Laurou. Vyráběli jsme totiž fotoaparát. (David Ulman)

Poslední fází projektu byl rozbor a shrnutí celé aktivity. Se žáky se přišly pozdravit a ocenit jejich účast v projektu paní ředitelka i paní  zástupkyně Nádvorníková.

V příjemné a přátelské atmosféře si všichni popovídali o učitelském povolání, pocitech z odučené hodiny, atmosféře ve třídě a věnovali se i mnoha dalším postřehům. I tentokrát byli všichni odměněni zaslouženým certifikátem za odučenou hodinu ve třídách prvního stupně.

Letošní projekt Jeden den učitelem skončil, těšme se na ten následující. Uvidíme, kdo se příští rok stane novou tváří za „katedrou“. A možná, že se i v dalším ročníku přihlásí někdo z těch ostřílených, aby si celou akci prožil ještě jednou.

 A dovolte ještě malou zajímavost na závěr. V jednom z prvních ročníků projektu si vyzkoušela práci učitele i žákyně tehdejší deváté třídy, která je dnes naší kolegyní!

Mgr. Landová

 

Nejnovější články a aktuality
YWE0M2