• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Organizace výuky žáků 6. – 9. ročníku od 8. 6. do 26. 6. 2020

27. 5. 2020 vyšla upravená verze dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ...

Nově je žákům 2. stupně umožněna od pondělí 8. 6. přítomnost v základní škole, a to z důvodu (citace):

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Není povinností školy tyto aktivity realizovat - vše závisí na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy.

Jak bude tedy vypadat výuka žáků 6. – 9. ročníku od 8. 6. do 26. 6. 2020 na naší škole?

 • Ve čtvrtek 4. 6. bude ukončena příprava na jednotnou přijímací zkoušku pro 9. ročník.
 • Od 8. 6. do 19. 6 bude pokračovat distanční výuka tak jako dosud (zadávání práce v pondělí, odevzdávání nejpozději v neděli, poskytování zpětné vazby a on-line výuka). Od 22. 6. do 26. 6. už nebude distanční vzdělávání, tedy ani on-line výuka, probíhat.
 • Nabízíme žákům možnost zcela dobrovolných osobních konzultací ve škole (po max. 15 žácích). Domluvte se prosím přímo s konkrétním vyučujícím, s kterým by chtělo/potřebovalo Vaše dítě konzultovat.
 • Třídní učitelé nabídnou své třídě několik setkání (od 8. 6. do 19. 6. jedno týdně, od 22. 6. alespoň jedno týdně). Účast na něm bude dobrovolná, prioritně se bude jednat o akce mimo školu bez cestování hromadnou dopravou. S konkrétní nabídkou Vás osloví přímo Váš třídní učitel.
 • Třídní učitelé umožní také žákům vyzvednout si ze školy osobní věci (v ojedinělých případech bude možné i v den vysvědčení).
 • Učebnice se budou odevzdávat až v září (s výjimkou dětí, které ze školy odcházejí).
 • Klasifikace bude uzavřena nejpozději v pondělí 22. 6. do 10:00.
 • Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020, kdy bude žákům předáno vysvědčení. Jak bude zorganizované jeho předávání, včas upřesníme.

 

Nejnovější články a aktuality
ZWUyY2ViZT