• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Pasování na čtenáře (1. B a 1. C)

Až z dalekého Království čtenářů přijel za břežanskými prvňáčky důstojný král Ota ...

Teprve ve chvíli, kdy naši nejmladší školáčci zavřeli poslední stránku Slabikáře, kdy ukázali své paní učitelce, že rozumí všemu přečtenému, kdy dokázali diskutovat o postavách příběhů a pohádek, kdy si zvládli popovídat o veškerých zajímavostech knih ve své domácí i školní knihovničce, kdy poznali autora i ilustrátora knížek a kdy prožili několik společných chvil během čtenářských dílen, tak teprve tehdy se stali těmi pravými čtenáři. A protože stát se opravdovým čtenářem je chvíle jedinečná a neopakovatelná, přijel za nimi sám král Ota I., aby školáky pasoval a přivítal do řádu čtenářského.

Děti si připravily pro krále slib, kterým se zavázaly, že budou o knihy správně pečovat, důstojně s nimi zacházet a své čtenářské dovednosti i nadále rozšiřovat. Král jim poté mečem, paní učitelka pamětním listem a šerpou, dokázali, že jim věří a na jejich cestě krajinou za poznáním krás prózy a poezie jim budou držet palce a v jejich úsilí je trpělivě podporovat.

Mgr. Kateřina Landová

Nejnovější články a aktuality
N2ZiM