• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Pravidelné šetření České školní inspekce na naší škole

V listopadu 2017 (13. - 21. 11.) proběhla na naší škole pravidelná kontrola České školní inspekce.

Šetření provádělo celkem 9 inspektorů a kontrolních pracovníků. Závěrečnou zprávu a kontrolní protokol škola obdržela až 3. 1. 2018.

Jelikož zpráva i protokol obsahovaly řadu nepřesných tvrzení a obratů, které se mnohdy opíraly o velmi jednostranný výklad školského zákona, rozhodla se škola po dohodě se zřizovatelem a konzultaci s právníky podat ke zprávě i protokolu rozsáhlé námitky.

K námitkám se následně vyjádřila ČŠI a řadu z nich uznala za oprávněné. Následně i školská rada na svém jednání jednomyslně  podpořila postup školy i zřizovatele.

Všechny zmiňované dokumenty naleznete níže:

Nejnovější články a aktuality
MTA0Yzk