• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Přihašování do školní jídelny pro nové žáky

Školní jídelna funguje pro žáky od úterý 4. 9. 2018. Aby mohlo Vaše dítě chodit na obědy do naší školní jídelny, potřebuje si vyzvednout čip (záloha 100 Kč), vyplnit přihlášku, zaplatit stravné a objednat obědy.

Rodiče prvňáčků mohou své děti přihlásit do jídelny v pondělí 3. 9. 2018 ráno, v době, kdy budou na své děti čekat (cca 8:15 - 9:00 v sálech nové budovy - viz infomace o zahájení školního roku). Zde odevzdáte vyplněnou přihlášku ke stravování, obdržíte pro své dítě čip (záloha 100 Kč), přihlašovací údaje do stravovacího systému a informace potřebné k zaplacení stravného (číslo účtu, variabilní symbol Vašeho dítěte). Protože obědy nelze přes systém objednávat bez dostatečného kreditu (a bezhotovostní platba se na účtu neobjeví ihned), budete zde moci také objednat obědy na první školní týden. Je však třeba co nejrychleji vložit dostatečnou částku na účet Vašeho dítěte, abyste mohli od dalšího týdne již v klidu objednávat běžně přes stravovací systém a volit pro své dítě oběd č. 1 či 2 (modré tlačítko OBĚDY na našich webových stránkách).

Ostatní nově příchozí žáci se mohou do jídelny přihlásit rovněž v pondělí 3. září, ale po vyučování, tedy cca v  9:45 přímo u vedoucí školní jídelny, paní Krahulíkové (okénko v jídelně, vpravo od výdeje). Budou potřebovat 100 Kč jako zálohu na čip, vyplněnou přihlášku ke stravování a zcela výjimečně hotovost (např. 100 Kč) pro vložení na účet žáka, aby bylo možno ihned objednat obědy. Bez dostatečného kreditu na účtu žáka obědy objednávat nelze a bezhotovostní platba, kterou budete nadále pro placení obědů používat, by se na účtu neobjevila ihned. Od vedoucí školní jídelny žák obdrží nejen čip, ale také přihlašovací údaje do stravovacího systému a informace potřebné k zaplacení stravného (číslo účtu, variabilní symbol Vašeho dítěte).Dále už si bude Vaše dítě objednávat obědy běžně přes systém a volit si oběd č.1 či 2 (modré tlačítko OBĚDY na našich webových stránkách nebo dotykové obrazovky přímo v jídelně).

Další důležité informace (ceny stravného, odhlašování obědů, vyzvedávání obědů v případě nemoci apod.) najdete v sekci Školní jídelna - Základní informace.

Případné dotazy Vám ráda zodpoví vedoucí školní jídelny:

Renata Krahulíková

Nejnovější články a aktuality
MzExOTV