• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Přivítali jsme nové prvňáčky

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme se už tradičně sešli v 8:00, abychom slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali nové prvňáčky. Tentokrát se slavnostní shromáždění z prostorových důvodů oprvé nekonalo před školou, ale na školním dvoře ...

Do lavic poprvé zasedlo 67 dětí. Ještě než se tak stalo, přivítala je paní ředitelka, učitelský sbor i starší spolužáci. Prvňáčkům, ostatním žákům i rodičům popřál mnoho úspěchů do nového školního roku také pan starosta Ing. Věslav Michalik, který zároveň informoval o stavbě nové sporotovní haly, který byla 1. září rovněž zahájena. Pak se prvňáčci přemístili v doprovodu svých třídních učitelek, paní učitelky Predajnošové (1.A), paní učitelky Bredové (1.B) a paní učitelky Dobešové (1.C) do svých krásně  vyzdobených tříd, kde strávili první opravdovou vyučovací hodinu. Na závěr se za nimi vypravili i rodiče a prarodiče, aby se podívali, jak to jejich dětem či vnoučatům sluší ve školních lavicích. První den strávily děti ve škole jen chvilku, ale od druhého dne si už život malých školáků užívají naplno.

 

Nejnovější články a aktuality
N2NlOGV