• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

PROJEKT MŠ - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

ČTĚTE S NÁMI !

Od začátku roku 2017 se naše mateřská škola zapojila do akce Celé Česko čte dětem.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně!!!

Co to pro nás znamená?

Pravidelné čtení rodičů, prarodičů, sourozenců, ale i starších dětí ze školy pro děti ve školce – jednou měsíčně, na „houkací“ středu, tedy první středu v měsíci. Čtení by nemělo být příliš dlouhé. Maximálně dvacet minut. Paní učitelky vyvěsí na nástěnku rozvrh, kde budou středy vypsané a čtenáři si tak mohou vybrat termín, který jim bude vyhovovat.

Během měsíce ledna vyrobí paní učitelky s dětmi, v každé třídě strom, který potom vyvěsí na vhodné místo – nástěnka, dveře, stěna...

Úkolem rodičů je pokaždé, když s dětmi doma přečtou knihu, vyrobit s nimi list z papíru v barvě třídy, do které dítě chodí (děti ze Zelené třídy budou mít zelený lístek, děti ze Žluté třídy budou mít žlutý lístek atd.), na který napíší titul knihy, autora a jméno svého dítěte. Starší děti je vhodné do výroby lístečků zapojit více – například mohou podle svých schopností samy opsat název i autora právě přečtené knihy. Ve školce pak společně vyrobený lístek na strom přilepí. Na strom učitelka připevňuje i listy s názvy knih přečtených společně ve školce. Cílem je, aby na konci školního roku byla koruna stromu co nejbohatší a plná zelených listů s názvy přečtených knih. 

 

Kačka Grecmanová

 

Dobré rady jak připravit čtení pro děti nebo tipy na kvalitní dětské knihy najdete ve Zlatých titulech. http://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly

 

 

 

Nejnovější články a aktuality
YjJiMGM2