• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Regionální informační centrum zahájilo 1. září svůj provoz

1. září zahájilo svůj provoz Regionální informační centrum Keltského oppida Závist, které v rámci své expozice představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek

Hlavním lákadlem expozice je ZÁVIST CAVE, což je vlastně audiovizuální jeskyně, ve které je umístěno moderní zobrazovací zařízení, díky kterému mají návštěvníci jedinečnou možnost projít se na několik minut po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků. Jedná se o virtuální prohlídku oppida ve 3D prostoru. Na expozici v regionálním informačním centru navazují dva venkovní poznávací okruhy. První okruh vede obcí a poutavou formou popisuje stavby od doby kamenné, přes osídlení Kelty až po raně středověké hradiště. Druhý okruh začíná na rozcestí za Lhotou a vede nejvýznamnějšími lokalitami Národní kulturní památky Závist. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky doprovodných materiálů prostřednictvím QR kódů. Obě trasy nabízejí dětským návštěvníkům možnost získat odměnu za splnění úkolu. Na každé informační ceduli je trojrozměrný model mince. Za obkreslení všech mincí na podklad, který je k dispozici v infocentru, získají děti odměnu (k vyzvednutí také v infocentru).

 Infocentrum naleznete v ulici Na Panský 11 v Dolních Břežanech.

 Komplexní informace získáte na zcela nových webových a facebookových stránkách infocentra www.ric-dolnibrezany.cz, www.facebook.com/RIC.DolniBrezany.

Nejnovější články a aktuality
MjFjM