• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Ukázka výtvarné tvorby našich žáků v době distanční výuky

Práce žáků druhého stupně těší o to více, že byly realizovány na základě výzev, dobrovolně, nepovinně. Přesto se nám sešly desítky zdařilých výtvorů napříč všemi ročníky. Z výběru děl můžete vystopovat, že jsme se snažili inspirovat jak roční dobou a s ní spojenými událostmi, tak nabídnout následování proslulých umělců.

Výtvarná výchova na základní škole není o talentu, i když ho samozřejmě individuálně podporujeme.

Především se snažíme rozvíjet v dětech kreativitu, tvořivost, kritické myšlení a hledání variací.  V neposlední řadě usilujeme o vizuální kultivaci, potažmo pomoci orientovat se ve vizuální kultuře, která nás všechny obklopuje.

Tyto principy se snažíme zachovávat i při výuce „na dálku“. Dát dětem možnost zapojení celostního myšlení, intuice, představivosti a tvořivosti. Navodit emoční uvolnění.

Pro distanční výuku vytváříme vlastní motivační materiály založené především na obrazové dokumentaci.

Výtvarné techniky si žáci mohou volit podle dostupnosti v domácím prostředí. Často vytváří fotografie nebo tvoří pomocí grafického tabletu. Kreativně také využívají netradičních materiálů z domácího prostředí. Děti tak cvičí schopnost využít dosažitelné prostředky k formulaci vlastního vyjádření.

Náměty pro výtvarnou práci směřujeme k hravému přístupu v tvorbě, seznámení s výtvarnou kulturou nebo prožití společných lidských témat.

Chybí pouze prostor pro vzájemnou reflexi žákovských prací navzájem. Dialog učitel-žák je paradoxně otevřen větší intimnosti. Je více času na vzájemnou komunikaci, vyjádření se ke každé práci v podobě slovního hodnocení. Být s žákem v úzkém kontaktu, i když ne tváří v tvář.

Ukázka žákovských prací je pouhým zlomkem úžasných výtvorů, které děti vytvořily v rámci distanční výuky. Na konec školního roku připravujeme souhrnnou výstavu, kde představíme všechna mistrovská díla vytvořená žáky za tento netradiční školní rok.

 

za tým výtvarné výchovy Zuzana Macáková, učitelka výtvarné výchovy pro 2.stupeň

 

 

Nejnovější články a aktuality
ZDdlYTU1Nz