• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Úspěch našich žáků v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce!

Dne 20. 2.2019 proběhlo na ZŠ a MŠ Dolní Břežany okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro kategorie I. A (do 7. ročníků), II. A (8. a 9.ročníků), které jsou určeny pro žáky základních škol, kteří nepobývali v anglicky mluvící oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě, kteří se neučí po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v anglickém jazyce a kteří nepochází z bilingvních rodin.

 Celkem soutěžilo 48 žáků ze 13 základních škol našeho okresu Praha- západ.

Olympiáda byla sestavena z testu na gramatiku, čtení s porozuměním, poslechového testu a komunikačních dovedností.

 Po absolvování testů postupovalo prvních deset nejlepších řešitelů ke kategorii – speaking.

 V každé dovednosti soutěžili za 25 bodů. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

V obou kategoriiích se žáci naší školy prosadili na přední místa, což je veliký úspěch. V kategorii I.A obsadila druhé místo Zuzana Sůsová, žákyně 7.třídy a v kategorii II.A obsadil 2.místo Denis Vopasek z 9.třídy, který se tímto stal i náhradníkem do krajského kola.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme.

Helena Gűttnerová, M.A.

Nejnovější články a aktuality
YmZmZWN