• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Začátek školního roku (20. 8. 2021)

Ve středu 1. září se žáci 1. - 5. tříd (včetně nových žáků – jednotlivé třídy budou označené informační tabulkou) sejdou venku na prostranství před sportovní halou, kde v 8:00 proběhne slavnostní uvítání prvňáčků. Vstup do budovy školy bude následně z preventivních důvodů umožněn nejlépe jednomu, maximálně však dvěma rodinným příslušníkům každého prvňáčka. Žáci 6. - 9. ročníku použijí 1. září ke vstupu do školy pouze hlavní vchod z ulice Na Vršku a půjdou rovnou do tříd, kde je v 8:00 přivítají třídní učitelé. Noví žáci 6. - 9. ročníku se před 8:00 setkají s třídními učiteli v šatnové hale. Podrobnější informace o organizaci prvních dnů, včetně informací o screeningovém testování, viz dále ...

Středa 1. září

 • Od 7:45 se děti z 1. - 5. tříd budou řadit ke svým třídám. Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd bude příští týden, pravděpodobně v úterý 24. 8., vyvěšeno u všech vchodů do budovy školy (zveřejnění oznámíme na webových stránkách). O zařazení žáků, kteří byli přijati do vyšších ročníků, byli jejich rodiče informováni e-mailem. Žáci se budou shromažďovat na prostranství před sportovní halou pod schody od parkoviště. Schody budou sloužit jako pomyslné pódium, proto na nich prosím nestůjte. Pro doprovod prvňáčků bude vyhrazeno místo v blízkosti dětí. Všechny žáky i rodiče, s výjimkou prvňáčků, prosíme, aby vzhledem k velkému množství lidí shromážděných na jednom místě, použili roušku/respirátor. Ochranu dýchacích cest jsou dále žáci (i všechny další osoby) povinni nosit všude ve společných prostorách školy. Při vzdělávání, pokud jsou žáci řádně otestováni nebo mají výjimku z testování (srov. níže) a sedí v lavicích či jsou „jinak usazeni“, nemusí ochranu dýchacích cest, tedy roušku/respirátor, používat. Obdobně pedagog nemusí ochranu dýchacích cest používat při poskytování vzdělávání, samozřejmě pod podmínkou, že je řádně otestován či má z testování výjimku.
 • Po slavnostním zahájení se děti, včetně prvňáčků, odeberou se svými třídními učiteli do tříd.
 • Rodiče prvňáčků – nejlépe jeden, maximálně  však dva rodinní příslušníci každého prvňáčka -  budou moci na své děti počkat v sálech v přízemí nové budovy, kde proběhne krátká informační schůzka. Můžete zde vyplnit a odevzdat přihlášku do družiny (viz také dále), získat základní informace o fungování školní družiny a školní jídelny, vyzvednout objednanou ISIC kartu, popř. zakoupit pro své dítě čip do školní jídelny (záloha 100 Kč).
 • Krátce před koncem výuky, cca v  9:00, mohou rodiče prvňáčků navštívit své děti v jejich třídách a vyfotit si je ve školních lavicích. 
 • Žáci 6. - 9. ročníku budou do školy přicházet od 7:40 do 7:55. Ke vstupu do školy použijí tento den výhradně hlavní vchod z ulice Na Vršku a půjdou rovnou do tříd (bez přezouvání), kde je v 8:00 přivítají třídní učitelé. Na nové žáky 6. - 9. ročníku budou jejich třídní učitelé čekat před 8:00 v šatnové hale a nasměrují je do správné učebny. O zařazení žáků, kteří byli přijati do vyšších ročníků, byli jejich rodiče informováni e-mailem. Ve společných prostorách jsou žáci (i všechny další osoby) povinni chránit své dýchací cesty rouškou, resp. od 15 let respirátorem. Pokud jsou žáci řádně otestováni nebo mají výjimku z testování (srov. níže) a sedí v lavicích či jsou „jinak usazeni“, nemusí ochranu dýchacích cest, tedy roušku/respirátor, používat. Obdobně pedagog nemusí ochranu dýchacích cest používat při poskytování vzdělávání, samozřejmě pod podmínkou, že je řádně otestován či má z testování výjimku.
 • Výuka bude první školní den ukončena pro prvňáčky cca v 9:15, následovat bude ještě screeningové testování. Ostatní třídy skončí v 9:30.
 • Školní družina ani školní jídelna 1. září ještě nefungují, od 2. září budou fungovat v plném rozsahu.

 

Screeningové testování

 • Ve všech třídách proběhne v 1. září vládou nařízené screeningové neinvazivní PCR testování pro zjištění přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2. Jedná se o testy ze slin pomocí tamponků, tedy tzv. cucací testy, které jsme na naší škole používali již v minulém školním roce (https://www.spadia.cz/verejnost/clanky/2021/pcr-test-covid-ze-slin-pro-skoly-a-firmy/).
 • Žáci 2. – 9. tříd absolvují test hned po zahájení vyučování. Rodičům žáků 2. – 3. ročníku, kteří chtějí při testu svým dětem asistovat, umožníme po přivítání prvňáčků vstup do třídy. V takovém případě prosíme o dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob/dětí, nezbytné je samozřejmě zakrytí dýchacích cest respirátorem.
 • Prvňáčci absolvují test po skončení své první vyučovací hodiny za asistence jednoho z rodičů (podrobnější informace zašleme rodičům našich prvňáčků v příštím týdnu e-mailem).
 • Pokud se Vaše dítě screeningového testování nezúčastní z důvodu absence, prosíme, aby absolvovalo před nástupem do školy PCR test na některém odběrovém místě a při nástupu se prokázalo platným potvrzením o negativním výsledku.

 

 • Testovat se NEMUSÍ žáci:
  • kteří splní podmínky stanované pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • po prodělaném onemocnění Covid-19 (180 dnů od prvního pozitivního PCR testu)
  • kteří předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, přičemž platnost negativního výsledku PCR testu je 7 dní od provedení samotného testu a platnost negativního výsledku antigenního testu je 72 hodin.
 • Potvrzení o výše uvedených skutečnostech zašlete prosím co nejdříve, nejpozději do úterý 31. 8. 2021 do 12:00 e-mailem třídnímu učiteli svého dítěte.

 

 • Pokud žák, resp. jeho zákonný zástupce TEST ODMÍTNE, tak až do 10. 9. 2021:
  • musí mít při pobytu ve škole NEUSTÁLE zakryté dýchací cesty rouškou
  • musí při konzumaci potravin/nápojů sedět v lavici/u stolu a dodržovat při tom rozestup od ostatních osob minimálně 1, 5 metru
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat
 • Pokud žák, resp. jeho zákonný zástupce odmítne nejen testování, ale i nošení ochrany dýchacích cest NEMŮŽE mu škola umožnit osobní přítomnost ve škole a poskytování školských služeb. Takový žák není však automaticky omluven, je třeba postupovat v souladu se školním řádem.
 • Opět nám velmi pomůže, pokud nás o svém úmyslu odmítnout testování svého dítěte, popř. i nošení ochrany dýchacích cest, informujete předem. V tomto případě kontaktujte prosím přímo vedení školy (nadvornikova@skolabrezny.cz). Moc však prosíme o pečlivé zvážení tohoto postupu - komplikujete tím život nám (škole) i Vašemu dítěti.

 

Čtvrtek 2. září a pátek 3. září

 • Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září bude výuka v 1. - 4. třídách končit v 11:40, v 5. - 9. třídách ve 12:35.
 • Školní jídelna funguje od 2. září pro děti, které budou mít objednaný oběd. Žáci, kteří již jídelnu navštěvovali v minulých letech, si po doplnění kreditu objednají běžně přes objednací systém (rychlé tlačítko Obědy) na našem webu.  Informace o přihlašování prvňáčků a ostatních nových žáků do školní jídelny najdete na webu Školní jídelny Dolní Břežany 
 • Školní družina bude pro přihlášené děti z 1. – 4. tříd v provozu od 2. září (včetně ranní družiny od 6:45). Přihlášku do družiny na 2. 9. a 3. 9. najdete ZDE. Vyplněnou ji prosím odevzdejte nejpozději 2. 9. ráno třídní učitelce nebo ji (rovněž nejpozději 2. 9. ráno) pošlete e-mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz ). Pro docházku do družiny od následujícího týdne, tj. od 6. 9. je nutné vyplnit Přihlášku do školní družiny pro rok 2021/2022. Tu prosím odevzdejte nejpozději v pátek 3. 9. třídní učitelce nebo ji pošlete e-mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz). Aktualizovaný vnitřní řád školní družiny je uveřejněn na našich webových stránkách v sekci Družina.

 

Od pondělí 6. září předpokládáme výuku podle stálého rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. Přehled odpoledního vyučování najdete ZDE.

 

Druhé screeningové testování proběhne v následujícím týdnu, a to ve středu 8. 9. nebo ve čtvrtek 9. 9. Poté státní orgány vyhodnotí výsledky screeningu a rozhodnou o dalším postupu.


Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků proběhnou ve škole ve čtvrtek 2. září 2021 od 17:00.

 

Třídní schůzky pro rodiče ostatních žáků, tj. 2. - 9. tříd, se uskuteční na přelomu září a října, termín a formu (prezenční či on-line) upřesníme.


Další důležité odkazy:

https://www.edu.cz/covid-19/dokumenty-a-odkazy-ke-covid-19-ve-skolstvi/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

 

Všem dětem přejeme pěkný zbytek prázdnin a těšíme se na ně ve středu 1. září!

 

I. Fischerová, P. Nádvorníková a J. Zapotilová

Nejnovější články a aktuality
YTM1Nj