• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Začátek školního roku (DEFINITIVNÍ INFORMACE Z 31. 8. 2020)

1. září se žáci 1. - 5. tříd (včetně nových žáků) sejdou venku na prostranství před sportovní halou, kde v 8:00 proběhne slavnostní uvítání prvňáčků.

Aktualizováno 31. 8. 2020 (důležité změny v organizaci prvního dne - slavnostní setkání venku jen pro žáky 1. - 5. tříd, do školy pouze jeden rodinný příslušník každého prvňáčka + odkaz na dopis ředitelky školy)

 

...VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY  BUDE Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ UMOŽNĚN POUZE JEDNOMU RODINNÉMU PŘÍSLUŠNÍKOVI KAŽDÉHO PRVŇÁČKA. Žáci 6. - 9. ročníku použijí ke vstupu do školy hlavní vchod z ulice Na Vršku a půjdou rovnou do tříd, kde je v 8:00 přivítají třídní učitelé. Noví žáci 6. - 9. ročníku se s třídními setkají v hale školy. Pro vstup do budovy bude možné i v dalších dnech využívat pouze 2 vchody, a to vchod od sportovní haly a hlavní vchod z ulice Na Vršku...

úterý 1. září

 • Od 7:40 se děti 1. - 5. tříd budou řadit ke svým třídámRozdělení budoucích prvňáčků do tříd je vyvěšeno u všech vchodů do budovy školy. O zařazení žáků, kteří byli přijati do vyšších ročníků, jste byli informováni e-mailem.
 • Žáci se budou shromažďovat na prostranství před sportovní halou pod schody od parkoviště. Schody budou sloužit jako pomyslné pódium, proto na nich prosím nestůjte. Pro doprovod prvňáčků bude vyhrazeno místo v blízkosti dětí.
 • Po slavnostním zahájení se děti, včetně prvňáčků, odeberou se svými třídními učiteli do tříd.
 • Žáci 6. - 9. ročníku použijí ke vstupu do školy výhradně hlavní vchod z ulice Na Vršku a půjdou rovnou do tříd, kde je v 8:00 přivítají třídní učitelé. Noví žáci 6. - 9. ročníku se s třídními setkají už před 8:00 v hale školy - třídní je nasměrují do správné učebny.
 • Výuka bude první školní den ukončena pro prvňáčky v 9:15, ostatní třídy skončí v 9:30.
 • Rodiče prvňáčků - jen jeden rodinný příslušník každého prvňáčka -  budou moci počkat v sálech v přízemí nové budovy, kde proběhne krátká informační schůzka. Můžete zde vyplnit a odevzdat přihlášku do družiny (viz také dále), získat základní informace o fungování školní družiny a školní jídelny, vyplnit přihlášku ke stravovánízískat přihlašovací údaje do stravovacího systému, zakoupit pro své dítě čip do školní jídelny (záloha 100 Kč), resp. vyzvednout objednanou ISIC kartu a objednat mu obědy na první školní týden (dále už budete objednávat přes stravovací systém - viz také dále)
 •  Krátce před koncem výuky, cca v  9:00, mohou rodiče prvňáčků navštívit své děti v jejich třídách a vyfotit si je ve školních lavicích. 
 • Školní družina ani školní jídelna 1. září ještě nefungují.

 

středa 2. září

 • Ve středu 2. září bude výuka v 1. - 4. třídách končit v 11:40, v 5. - 9. třídách ve 12:35.
 • Školní jídelna funguje od 2. září pro děti, které budou mít objednaný oběd. Žáci, kteří již jídelnu navštěvovali v minulých letech, si po doplnění kreditu objednají běžně přes systém. Informace o přihlašování prvňáčků a ostatních nových žáků do školní jídelny najdete ZDE.
 • Školní družina bude pro přihlášené děti z 1. – 4. tříd v provozu od 2. září (včetně ranní družiny od 6:45). Přihlášku do družiny na 2. 9. a následující dny (do 4. 9.) najdete ZDE. Vyplněnou ji prosím odevzdejte nejpozději 2. 9. ráno třídní učitelce nebo ji (rovněž nejpozději 2. 9. ráno) pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz ). Pro docházku do družiny od následujícího týdne, tj. od 7. 9. je nutné vyplnit Přihlášku do školní družiny na rok 2020/2021. Tu prosím odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 3. 9. třídní učitelce nebo ho pošlete mailem přímo vedoucí školní družiny, M. Nygrýnové (nygrynova@skolabrezany.cz). Aktualizovaný vnitřní řád školní družiny je uveřejněn v rubrice Družina.

 

Od čtvrtka 3. září předpokládáme výuku podle stálého rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. Přehled odpoledního vyučování najdete ZDE.


Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků se koná ve středu 2. září 2020 od 17:00.


Třídní schůzky pro rodiče ostatních žáků, tj. 2. - 9. tříd, se uskuteční na přelomu září a října, termín upřesníme


Věnujte prosím pozornost také dopisu ředitelky školy, který obsahuje důležité informace o provozu naší školy od 1. září 2020.
 
 

P. Nádvorníková

 

Nejnovější články a aktuality
OWNkMG