• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Základní barvy očima 2.B

Poslední tři týdny jsme se ve výtvarné výchově s dětmi věnovali tématu základních barev – tedy žluté, červené a modré.

V první fázi děti objevovaly rozdíly při práci s pastelkami a poté temperami. Vzniklo plno zajímavých konkrétních i abstraktních obrazů.

V druhé fázi měly děti za úkol nashromáždit co nejvíce předmětů nebo různých materiálů právě v těchto barvách. Poté tyto materiály a předměty zapracovávaly ve skupinách do velkoplošného obrazu – vznikl nám kopec s lanovou dráhou, čistička vody a les s panenkou při červánkách.

V posledním týdnu jsme se seznámili s umělcem Pietem Mondrianem, který se základními barvami tvořil. Vznikla umělecká instalace, tvořená 5 velkými čtverci, s názvem „Mondrianova krychle“, která v tuto chvíli již zdobí chodbu v nové budově.

Anna Kalcovská

 

Nejnovější články a aktuality
ZTE0Zj