• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná 1. dubna 2020 od 13:00 do 18:00. Bližší informace a potřebné tiskopisy včas uveřejníme. Ověřování předpokladů pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů proběhne v několika následujících dnech.
Nejnovější články a aktuality
MDM3M