• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

30. 4. 2021 byl ukončen zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Své děti přihlásilo na naši školu celkem 114 rodičů, z toho 75 dětí má bydliště v naší spádové oblasti. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 31. 5. 2021.

Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte (přidělenými po elektronickém, resp. osobním přijetí žádosti) na webových stránkách školy a zveřejněny na obvyklých místech na škole (vchody – hlavní a u sportovní haly). 

O způsobu převzetí Rozhodnutí o přijetí rozhodne ředitelka školy spolu s vyhlášením výsledků zápisu. 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno poštou. 

Povolení či zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky bude vyřizováno po doručení všech potřebných podkladů. 

Iva Fischerová, Pavlína Nádvorníková a Jana Zapotilová

Nejnovější články a aktuality
ZGY0O