• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční 4. dubna 2017 do 14:00 do 17:00. Podrobnější informace najdete ZDE. Při zápisu mohou rodiče požádat o zařazení svého dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Tyto děti následně absolvují ověření matematických a jazykových předpokladů.
V příštím školním roce plánujeme nově otevřít rovněž 4. a 6. třídu s rozšířenou výukou. Více informací o konceptu tříd s rozšířenou výukou a o přijímaní dětí do těchto tříd najdete přímo v sekci Rozšířená výuka.
Nejnovější články a aktuality
Y2I1Mjk2OG