• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 - systém pro registraci otevřen

Při zapisování dítěte do 1. ročníku postupujte prosím podle následujících Pokynů pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro vstup pro elektronickou registraci a další informace POKRAČUJTE TUDY ...

Systém pro registraci v aplikaci Zápisy Online je otevřen od dnešního dne, tedy od 5. dubna 2021, do 30. dubna 2021 (pořadí přihlášek nehraje při přijímání žádnou roli) a vstoupit do něj můžete přímo zde:

V tomto systému své děti zaregistrujete a vyplníte zde v klidu z domova všechny údaje, které škola pro zápis potřebuje (včetně Vašeho případného zájmu o zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů).

Následně pak obdržíte potvrzující e-mail s vygenerovaným registračním číslem, pod nímž pak budou následně (do 30 dnů od ukončení zápisu) uveřejněny také výsledky zápisu. V tomto e-mailu bude zároveň uvedeno, co vše je nutné udělat pro dokončení zápisu Vašeho dítěte (jako je např. tisk vygenerované přihlášky, její podepsání a doručení do školy).

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost přihlásit své dítě výše popsaným  způsobem, budou moci své dítě zapsat přímo ve škole (bez přítomnosti dítěte), a to v úterý 20. dubna 2021 od 12:00 do 18:00. Je však nutné se předem telefonicky objednat u paní Gačové na telefonním čísle 220 990 887 nebo 731 612 820.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Iva Fischerová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

NmI0YjIxMT