• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd

Rozloučení se základní školou předcházely letos na naší škole už tradičně závěrečné zkoušky žáků 9. ročníku.

Naši „skoroabsolventi“ prokazovali své znalosti v testech z matematiky, českého jazyka a přírodovědné gramotnosti (škola byla zařazena do testování 9. ročníku, které proběhlo na vybraných školách v květnu 2017).  Dále psali školní slohovou práci, kdy si přímo ve škole vybírali z několika témat, a složili také ústní zkoušku z angličtiny, při níž si žáci losovali téma, o kterém pak 3 – 5 min hovořili, resp. konverzovali.

Nejdůležitější částí těchto závěrečných zkoušek byly ale souvislé ústní projevy na libovolná témata v češtině i angličtině doprovázené prezentacemi v PowerPointu. Témata svých prezentací si žáci volili sami (samozřejmě ve spolupráci se svými vyučujícími). Většina prací měla i letos velmi dobrou úroveň, některé byly bez nadsázky na profesionální úrovni. Deváťáci dokázali, že se za devět let na naší škole opravdu něco naučili. Nejlepší prezentace v češtině i angličtině měli pak možnost „v repríze“ zhlédnout také  mladší žáci, které obdobná zkouška čeká příští rok, a další zájemci z řad rodičů i učitelů.

Celé zkoušky byly slavnostně zakončeny ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 17:00, kdy si slavnostně  naladění deváťáci v přítomnosti svých učitelů a rodičů převzali z rukou ředitelky školy svá osvědčení o absolvování těchto závěrečných zkoušek. Následně si rodiče prohlédli „rozlučkovou“ prezentaci, kterou si pro ně jejich děti připravily. Díky fotografiím z uplynulých let jsme si všichni alespoň ve zkratce připomněli, co všechno se za oněch 9 let událo a především, jak rychle děti vyrostly. Druhou, neméně zajímavou, část závěrečné prezentace pak tvořily „medailonky“ jednotlivých žáků, podle nichž si mohli rodiče udělat představu o tom, kterým směrem jednotliví žáci vykročí po prázdninách, resp. na jakou střední školu zamíří. Ukápla i nějaké ta slzička dojetí, ale s těmi se počítalo. Úsměvy a smích byly každopádně po celou dobu v přesile.

 

P. Nádvorníková

 

Nejnovější články a aktuality
OTA5Z