• Ambitions slider

Ovoce a mléko do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.
 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 došlo ke změně názvu tohoto projektu na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu.  

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.


Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.


Projekty jsou určeny pro žáky 1. i 2. stupně.

Výrobky (ovoce a mléko) jsou dodávány přímo do školy, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Žáci si výrobky vyzvedávají zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, a to 2x měsíčně.

 

 
Nejnovější články a aktuality
NzZkZ