• Ambitions slider

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 21. 1. 2020


Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná 1. dubna 2020 od 13:00 do 18:00. Bližší informace a potřebné tiskopisy včas uveřejníme. Ověřování předpokladů pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů proběhne v několika následujících dnech.

Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.


 

Informace o třídách s rozšířenou výukou najdete v sekci Rozšířená výuka.


 

Další důležité informace:

Důležité formuláře: 

Nejnovější články a aktuality
MjkzMGI2N