• Ambitions slider

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 2. 9. 2020.


Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.


Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna, přesný termín je určen v dostatečném předstihu. Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.


 

Formuláře pro přestup z jiné školy:

Nejnovější články a aktuality
MTgzO