• Ambitions slider

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 5. 4. 2021.


Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.


Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna, přesný termín je určen v dostatečném předstihu. Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.


Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Při zápisu prosím postupujete podle těchto Pokynů pro rodiče budoucích prvňáčků.

Systém pro registraci v aplikaci Zápisy Online  je otevřen od dnešního dne, tedy od 5. dubna 2021, do 30. dubna 2021 (pořadí přihlášek nehraje při přijímání ádnou roli) a vstoupit do něj můžete přímo zde:

V tomto systému své děti zaregistrujete a vyplníte zde v klidu z domova všechny údaje, které škola pro zápis potřebuje (včetně Vašeho případného zájmu o zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů).

Následně pak obdržíte potvrzující e-mail s vygenerovaným registračním číslem, pod nímž pak budou následně (do 31. 5. 2021) uveřejněny také výsledky zápisu. V tomto e-mailu bude zároveň uvedeno, co vše je nutné udělat pro dokončení zápisu Vašeho dítěte (jako je např. tisk vygenerované přihlášky, její podepsání a doručení do školy).

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost přihlásit své dítě výše popsaným  způsobem, budou moci své dítě zapsat přímo ve škole (bez přítomnosti dítěte), a to v úterý 20. dubna 2021 od 12:00 do 18:00. Je však nutné se předem telefonicky objednat u paní Gačové na telefonním čísle 220 990 887 nebo 731 612 820.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.


Formuláře pro zápis do 1. ročníku:


Formuláře pro přestup z jiné školy:

Nejnovější články a aktuality
NGFhYjBmZ