• Ambitions slider

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 3. 4. 2019


Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.

Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna, přesný termín je určen v dostatečném předstihu. Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.

Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se konal v úterý 2. dubna 2019. 

Ověřování matematických a jazykových předpokladů pro následné zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů proběhne od 4. 4. 2019 do 10. 4. 2019. Svůj zájem o zařazení dítěte do této třídy projevili rodiče u zápisu 2. 4. 2019, nyní je možné si zarezervovat konkrétní termín (čas i hodinu), kdy Vaše dítě absolvuje ověření předpokladů.

Příslušné tiskopisy k vyplnění najdete níže.


Informace o třídách s rozšířenou výukou najdete v sekci Rozšířená výuka.

Informační schůzka pro zájemce především o budoucí 1. třídu s rozšířenou výukou proběhla v úterý 5. 3. 2019 od 17:00. 


Další důležité informace:

Důležité formuláře: 

Nejnovější články a aktuality
MTM2YmQwM