• Ambitions slider

Pro budoucí žáky

Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.

Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna, přesný termín je určen v dostatečném předstihu. Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.

Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 2. dubna 2019 od 13:00 do 18:00. Ověřování matematických a jazykových předpokladů pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů proběhne v týdnu od 8. 4. 2019. Podrobnější informace a příslušné tiskopisy uveřejníme 4. 3. 2019.


Informace o třídách s rozšířenou výukou najdete v sekci Rozšířená výuka.

Informační schůzka pro zájemce především o budoucí 1. třídu s rozšířenou výukou proběhne v úterý 5. 3. 2019 od 17:00. Schůzka se uskuteční v sálech v novém školním pavilonu (vchod od nové sportovní haly, příp. od Lega).


Další důležité informace:

Důležité formuláře: 

Nejnovější články a aktuality
MjE2N2Ey