• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

PROJEKTY

Naše škola se zapojila do následujících projektů, které jsou hrazeny z Evropských sociálních fondů:

ESFProjekt Adopce na dálku


Naše mateřská škola realizovala projekt  Logopedické prevence, se kterým školka uspěla v dotačním programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (č.j MŠMT-23534/2015) financovaném z prostředků MŠMT


Od školní roku 2018/2019 realizuje škola ve spolupráci s obcí Dolní Břežany a především ve spolupráci s odborným týmem pod záštitou projektu Wannado (mezinárodní platforma přivádějící systematickými aktivitami děti a mládež k pohybu) projekt Břežanská škola žije pohybem.


Od února 2020 navázala naše škola spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a nadací RSJ. V našem 6. ročníku probíhá pod vedením Mgr. Vyšínové v rámci předmětu výchova ke zdraví pilotáž programu na podporu duševního zdraví a pohody žáků. Cílem je zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví a osobnostní a sociální výchovy v České republice.

Nejnovější články a aktuality
MzAxMmU