• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Regionální poradenské pracoviště

Projekt Regionání poradenské pracoviště byl zaměřen na problematiku rovných příležitostí. Hlavní cílovou skupinou projektu byli děti a žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a děti nadané, do projektu byli ale zařazeni jako cílová skupina i rodiče a pedagogičtí pracovníci.

Projekt byl realizován v letech 2010 – 2011 a v současné době je v režimu udržitelnosti.

Více informací o projektu na našich stránkách v příslušné rubrice nebo na samostatných stránkách Regionálního poradenského pracoviště.

ESF

Nejnovější články a aktuality
ZjliZGQzZ