• Ambitions slider

Rozšířená výuka

​Aktualizováno 4. 9. 2018


Tady najdete základní informace o třídách s rozšířenou výukou.


  • V tomto školním roce (2018/2019) probíhá výuka v osmi  třídách s rozšířenou výukou  (1. až 8. ročník).

  • Do tříd s rozšířenou výukou přijímáme maximálně 18 žáků (místo trvalého bydliště žáka není rozhodující).

  • Pro další školní rok (2019/2020) otevřeme  jednu 1. třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodověných předmětů. Ověřování předpokladů pro zařazení do této třídy proběhne pravděpodobně v dubnu 2019. Bližší informace včas zveřejníme.

  • V případě uvolnění míst po odchodech na víceletá gymnázia vypíšeme doplňovací přijímací řízeni do budoucích 6. a 8. ročníku.

  • Pro případné dotazy kontaktujte prosím přímo paní ředitelku (Ing. Fischerová: fischerova@skolabrezany.cz nebo 604 798 498)


Nejnovější články a aktuality
NGMxM