• Ambitions slider

Rozšířená výuka

​Aktualizováno 2. 9. 2020


 


Aktuální informace

  • V tomto školním roce (2020/2021) probíhá výuka v devíti třídách s rozšířenou výukou  (1. až 9. ročník).

  • V příštím školním roce otevřeme opět jednu 1. třídu s rozšířenou výukou pro 18 žáků. Podrobnější infomrace včas uveřejníme. 

  • Doplňující přijímací řízení na uvolněná místa do budoucího 6. a 8. ročníku (test z českého jazyka, matematiky a zkouška z angličtiny) proběhne pravděpodobně koncem května 2021. Svůj zájem o zařazení Vašeho dítěte do budoucí 6. nebo 8. třídy s rozšířenou výukou projevte prosím nejpozději do konce dubna, a to buď v rámci žádosti o přestup na naši školu, nebo - pro naše žáky - v e-mailu, který zašlete na nadvornikova@skolabrezany.cz. 

  • Kapacita tříd s rozšířenou výukou v ostatních ročnících je zcela naplněna.

  • Pro případné dotazy kontaktujte prosím přímo paní ředitelku (Ing. Fischerová: fischerova@skolabrezany.cz nebo 604 798 498).


Nejnovější články a aktuality
MjRiZT