• Ambitions slider

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Dorňáková

dornakova@skolabrezany.cz

tel. 220 990 896

Vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor Psychologie). Od roku 2013 působila na pozici psychologa a lektora v organizaci Prev-Centrum, kde se zaměřovala na práci s třídními kolektivy, jednotlivými žáky a učiteli v rámci primární prevence rizikového chování. Absolvovala Kurz krizové intervence (Remedium) a Výcvik poradenských a terapeutických dovedností (Elio). Průběžně se účastní kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Od února 2016 působí na naší škole jako školní psycholog a speciální pedagog.

Konzultační hodiny probíhají po předchozí dohodě.

 

Nejnovější články a aktuality
Y2U1MDN