• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada (dále ŠR) umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje obec Dolní Břežany jako zřizovatel školy. Školská rada navazuje na činnost Rady školy, zřízené rozhodnutím zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 4. června 2001. Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 31. října 2001.

Kompetence Školské rady
Podle zákona č. 561/2004 Sb., §168 (změněného zákonem č. 472/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012)

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní ispekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. podává návrh na odvolání ředitele
 10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Členství ve Školské radě
Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad.

Školská rada pracuje od jara 2017 v následujícím složení:

zástupci obce:

Jitka Langová (předsedkyně výboru ŠR), Jana De Merlier, Markéta Mayerová, Iztok Toplak (1. místopředseda výboru ŠR)

zástupci rodičů:

Michal Manhart (2. místopředseda výboru ŠR), Hana Prokopová, Magda Marková, Petr Novák

zástupci školy:

Petr Nádvorník, Pavlína Nádvorníková, Kateřina Landová, Vladimíra Viktorie Gucfa (od září 2018)

Nejnovější články a aktuality
ZDRmOGM4N