• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

SPONZOŘI

Děkujeme všem dárcům především z řad rodičů našich žáků, kteří se škole rozhodli pomoci finančním nebo hmotným darem. Tyto dary umožňují vylepšit prostředí pro děti a zkvalitnit vybavení školy.

Všem dárcům děkujeme. Jejich seznam uveřejňujeme vždy na konci uplynulého kalendářního roku.

Pokud i Vy chcete škole pomoci, kontaktujte nás, prosím.


Představujeme naše sponzory (rok 2019)

Sdružení rodičů

V roce 2019 věnovalo Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Dolní Břežany celkem 134 847,78 Kč. Z této částky byl již tradičně hrazen provoz školního InfoKanálu, programy primární prevence pro žáky ZŠ, dále sportovní potřeby pro ZŠ, dětské knihy do školní knihovny a rytmické hudební nástoroje. Pro mateřskou školu uhradilo Sdružení rodičů kuchyňku, hračky, didaktické pomůcky a dárky pro děti (Mikuláš) v celkové hodnotě 79 884, 40 Kč.

Vega tour s.r.o.
Vega Tour s.r.o zajistila částkou 15 000 Kč dopravu dětí z MŠ na výlet do parku Mirákulum a na školu v přírodě (3. C a 4. C). Děkujeme.

Pan Lubomír Vosáhlo (Kodak expres) 
Pan Lubomír Vosáhlo (Kodak expres) věnoval školce 4 110 Kč na učební pomůcky. Děkujeme.

Firma MaFraya SE
Firma MaFraya SE věnovala 5 000Kč třídě 1. A. Děkujeme.

Paní Marcela Jirásková 
Paní Marcela Jirásková věnovala 3 0000 Kč třídě 2. A. Děkujeme.

Pan Le Nguyen Tien
Pan Le Nguyen Tien věnoval základní škole 2 000 Kč. Děkujeme.

Pan Michal Bureš
Pan Michal Bureš věnoval základní škole 8 000 Kč. Děkujeme.

Firma Angel´s Accounting s.r.o.
Firma Angel´s Accounting s.r.o. věnovala dětem v duhobvé třídě stavebnice v hodnotě  4 960 Kč  a domeček pro panenky za 4 482 Kč. Děkujeme.

Pan Pavel Trnka
Pan Pavel Trnka věnoval duhové třídě elektrický ořezávací strojek Linex v hodnotě 2 464 Kč.Děkujeme.Představujeme naše sponzory (rok 2018)


Sdružení rodičů
V roce 2018 věnovalo Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Dolní Břežany celkem 145 310 Kč. Z této částky byl uhrazen největší položkou kancelářský papír (65 073 Kč), poté program primární prevence (17 600 Kč), mobilní planetárium na Vědeckém jarmarku (10 000 Kč) a provoz školního SMS InfoKanálu (5 078 Kč). Dále Sdružení rodičů nakoupilo škole hmotné dary za 47 559 Kč. Jednalo se o 4 ks vizualizérů Lumens DC125, sportovní potřeby pro MŠ, hygienické potřeby, výtvarné potřeby a odměny pro děti z MŠ. Děkujeme.

Vega tour s.r.o.
Vega Tour s.r.o zajistila částkou 15 000 Kč dopravu dětí z MŠ na výlet do Farmaparku a do divadla Minor (2 třídy). Děkujeme.

Pan Le Nguyen Tien
Pan Le Nguyen Tien věnoval školce 2 000 Kč. Děkujeme.

Pan Matěj Horáček
Pan Matěj Horáček věnoval ZŠ 20 000 Kč. Děkujeme.

Pan Jiří Válek
Pan Jiří Válek věnoval stage piano Yamaha v hodnotě 4 800 Kč. Děkujeme


Představujeme naše sponzory (rok 2017)

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů věnovalo ZŠ a MŠ Dolní Břežany celkem 165 493 Kč. Za tuto částku bylo zakoupeno především sportovní vybavení (např. 20 ks stolů na minipingpong, 3 ks stolů JOLA, florbalové vybavení) a kancelářský papír. Z uvedené částky bylo dále hrazeno představení divadla ÚDiF v rámci Vědeckého jarmarku, hudební produkce při slavnostním otevření nové tělocvičny a provoz školního SMS InfoKanálu. Dále Sdružení rodičů nakoupilo škole hmotné dary za 63 703 Kč. Jednalo se o další stojany na kola, didaktické pomůcky, výtvarné potřeby a hračky pro MŠ. Děkujeme.

Agro Jesenice
Agro Jesenice věnovalo škole celkem 20 000 Kč. Děkujeme.

Vega tour s.r.o.
Vega Tour s.r.o zajistila dopravu dětí z MŠ na výlet - zámek Loučeň a Radíč (15 000 Kč). Děkujeme.

Pan Le Nguyen Tien
Pan Le Nguyen Tien věnoval  škole 2 000 Kč. Děkujeme.

Pan Dao Van Thang
Pan Dao Van Thang věnoval  škole 1 000 Kč. Děkujeme.

Pan Josef Gabor
Pan Josef Gabor věnoval  MŠ 2 000 Kč. Děkujeme.


Představujeme naše sponzory (rok 2016)

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů věnovalo ZŠ a MŠ Dolní Břežany celkem 144 669 Kč. Za tuto částku byly zakoupeny hračky pro MŠ, sportovní potřeby a knížky pro ZŠ, 10 kusů nástěnek, piano Yamaha, nástěnné hodiny do původní budovy ZŠ a kancelářský papír. Částkou 10 000 Kč přispělo Sdružení na Dolnobřežanský vědecký jarmark. Děkujeme.

Klaro s. r. o
Společnost Klaro věnovala zákadní škole 3 úklidové vozíky v celkové hodnotě 22 726 Kč. Děkujeme.

MZ Training s. r. o.
Společnost MZ Training s. r. o. věnovala mateřské škole 1 000 kč na náku řezačky, Děkujeme.

Vega tour s.r.o.
Vega Tour s.r.o zajistila dopravu dětí z MŠ na výlet do Takonína (15 000 Kč). Děkujeme.

Pan Ing. Jiří Kolínek
Pan Ing. Jiří Kolínek věnoval základní škole 5 000 Kč. Děkujeme.

Pan Vít Hamtil
Pan Vít Hamtil věnoval mateřské škole 937 Kč na nákup pomůcek. Děkujeme.

Pan Matuš Kozáčik
Pan Matuš Kozáčik věnoval mateřské škole 1 000 Kč na nákup pomůcek. Děkujeme.

Komise pro sport a tělovýchovu obce Dolní Břežany
Komise pro sport a tělovýchovu obce Dolní Břežany věnovala škole míčka na stolní tenis v hodnotě 500 Kč. Děkujeme.

Paní Markéta Segeťová
Paní Markéta Segeťová věnovala škole dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup zboží od firmy ThinkCREATIVE. Děkujeme.

Pan Ing. Tibor Jakab
Pan Ing tibor Jakab věnoval mateřské škole 1 000 Kč. Děkujeme.

Pan Le Nguyen Tien
Pan Le Nguyen Tien věnoval mateřské škole 2 000 Kč. Děkujeme.


Představujeme naše sponzory (rok 2015)

Agro Jesenice u Prahy, a. s.
Agro Jesenice u Prahy, a.s.věnovalo základní škole 20 000 Kč. Děkujeme.

Paní Iva Vacková
Paní Iva Vacková přispěla 500 Kč na školu v přírodě třídy 4. A. Děkujeme.

Vega tour s.r.o.
Vega Tour s.r.o zajistila dopravu dětí z MŠ na výlet do Takonína (21 160 Kč). Děkujeme.

DRYKILN s.r.o.
Společnost DRYKILN s.r.o. věnovala ZŠ a MŠ Dolní Břežany 8 000 Kč. Děkujeme.

Pavel Trnka
Pan Pavel Trnka věnoval základní škole 2 500 Kč. Děkujeme.

Jiří Budil
Pan Jiří Budil věnoval škole 3 000 Kč. Děkujeme.

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů věnovalo ZŠ a MŠ Dolní Břežany celkem 144 669 Kč. Za tuto částku byly zakoupeny hračky pro MŠ, sportovní potřeby a knížky pro ZŠ, 10 kusů nástěnek, piano Yamaha, nástěnné hodiny do původní budovy ZŠ a kancelářský papír. Částkou 10 000 Kč přispělo Sdružení na Dolnobřežanský vědecký jarmark. Děkujeme.


Představujeme naše sponzory (rok 2014):

Printware s.r.o.
Firma Printware s.r.o. věnovala škole 5 ks tiskáren v hodnotě 5 000 Kč. Děkujeme.

pan Le Nguyen Tien
Pan Le Nguyen Tien věnoval základní škole 5 000 Kč. Děkujeme.

paní Mgr. Zdeňka Kocandová
Paní Mgr. Zdeňka Kocandová věnovala mateřské škole 1 000 Kč. Děkujeme.

pan Vít Slezák
Pan Vít Slezák věnoval základní a mateřské škole 8 000 Kč. Děkujeme.

pan Michal Bureš
Pan Michal Bureš věnoval mateřské škole 6 500 Kč na nákup venkovní dřevěné stavebnice. Děkujeme.

LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o. věnovalo škole občerstvení v hodnotě  3 956 Kč.Děkujeme.

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů zakoupilo pro základní a mateřskou školu následující vybavení: kancelářský papír (41 140 Kč), učitelské a výtvarné potřeby pro MŠ (2 549 Kč), pohovka a stolky do haly ZŠ (12 736 Kč), stojany pro skok do výšky (6 414, 10 Kč), odpadkové koše na ekoodpad (1 271 Kč), hračky pro MŠ (60 168 Kč) a sportovní potřeby pro ZŠ (4 883 Kč). Dále Sdružení rodičů financovalao dotazníkové šetření Mapa školy (společnost Scio) a přispělo částkou 30 000 Kčna pořádání Dolnobřežanského vědeckého jarmarku.Děkujeme.


Představujeme naše sponzory (rok 2013):

pan Lubomír Kotal
Pan Lubomír Kotal věnoval základní škole 3 000 Kč. Děkujeme.

Sdružení rodičů
Sdružení rodičů zakoupilo pro základní školu 16 vizualizérů v celkové hodnotě 159 720 Kč, dále přispělo částkou 2 066 Kč na nákup knih a částkou 1 511 Kč na nákup hraček pro mateřskou školu. Děkujeme.

pan Jiří Budil
Pan Jiří Budil věnoval základní škole částku 3 000Kč. Děkujeme.

pan Daniel Heger
Pan Daniel Heger věnoval mateřské škole částku 10 140 Kč. Děkujeme.

pan Michal Bureš
Pan Michal Bureš věnoval mateřské škole částku 2 800 Kč. Děkujeme.

IBM Česká republika, s.r.o.
Společnost IBM Česká republika, s.r.o. věnovala pro potřeby mateřské školy počítačovou jednotku určenou pro rozvoj dětí v hodnotě 35 000 Kč. Stejnou počítačovou jednotku, opět v hodnotě 35 000 Kč, věnovala společnost také Regionálnímu poradenskému pracovišti. Děkujeme.

pan Jindřich Brabec
Pan Jindřich Brabec zakoupil pro mateřskou školu slunečník a dvě odrážedla v celkové hodnotě 6 129 Kč. Děkujeme.
 

Nejnovější články a aktuality
NzVmN