• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

3.A_26.3. [3.A]

Zadání pro domácí práci
Český jazyk
- pracovní sešit s. 32/c. 15
- četba vlastní knihy
 
Matematika
- v učebnici s. 74 prostudovat oranžový rámeček (Kruh a kružnice)
- rýsování kružnic - pracovní sešit s. 20/cv. 1 
- pracovní sešit s. 20/cv.2 a, b, c, d
 
Prvouka
Společné znaky rostlin 
- prohlédnout si obrázky v učebnici na s. 55
- přečíst jednotlivé popisky k obrázkům na s. 55
- podívat se na krátký film, jak ze semínka vyroste rostlina  https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA
 
Irena Varajová
Nejnovější články a aktuality
N2IyMmY