• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Březnové okénko

V prvním jarním měsíci jsme zažili plno zajímavých aktivit

Začátek měsíce patřil výrobě dalšího lapbooku.Tentokrát na téma Naše tělo. Uzavřeli jsme tím a zopakovali další kapitolu z prvouky.

Sotva se na chvíli ukázalo sluníčko, vyrazili jsme na hodinu tělocviku ven. Svou zručnost jsme prokázali na Keltském hřišti při zdolávání výškových rozdílů během šplhání na "pavouka".

Vyjeli jsme také za poznáním do Vodního domu v Hulicích. povídání o vodě bylo spojeno i s prohlídkou vodního díla Švihov. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků o vodě, vyzkoušeli si několik pokusů a prohlédli si zajímavé vnitřní expozice Vodního domu. Největší radost jsme ale měli, když na malou chvilku ustal déšt a paní učitelka nám dovolila s vodou si pohrát. Proháněli jsme se mezi vodními koly a probíhali vodopády. Kalhoty zůstaly suché jen málokomu :).

Zapojili jsme se do projektu Jeden den učitelem. Celý týden k nám přicházeli spolužáci z osmých a devátých tříd. Nejprve se dívali, jak jsme šikovní a jak pracujeme v matematice a prvouce, a později si pro nás sami připravili zajímavou hodinu - soutěžili jsme, předváděli pantomimu a spočítali spoustu příkladů. Myslíme, že se jim u nás líbilo, protože se ptali, jestli by za rok zase směli přijít.

Závěrem měsíce k nám do školy zavítal pan Hans CH. Andersen a s ním i naše první školní přespávko. Ještě než jsme se zavrtali do spacáků, prožili jsme večer plný soutěží - vědomostních i sportovních. Pan Lukáš Hejlík přivezl svého kamaráda kocoura Šmodrchu, a tak jsme měli možnost prožít a zasmát se u jeho Listování s Hejlíkem. Knížku Šmodrcha nám vlatnoručně podepsal a my jsme si ji zařadili do třídní knihovny. Máme tak moc hezkou vzpomínku na 15. ročník Noci s Andersenem, kterého jsme se zúčastnili.

Samozřejmě, že jsme i v březnu pilně četli, počítali, psali, malovali a zpívali. Aktivit bylo dost. Něž jsme stačili zažít jednu, přicházela další....... V první třídě nám to pravdu rychle utíká........  Kateřina Landová a školáci z 1.C

Nejnovější články a aktuality
OTc4OT