• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Den Slunce

Evropský den Slunce se rozšiřuje každým rokem do více Evropských zemí, kde si lidé připomínají význam Slunce pro naši planetu. Letos jsme se k oslavám připojili i my.

Nápad přidat se k zemím a institucím, které si připomínají význam Slunce, vznikl na jedné z porad učitelů. Myšlenka se líbila všem, takže nic nebránilo tomu, aby se ve dnech 2. a 3. května ve všech třídách prvního stupně zaměřily aktivity projektového bloku na téma Slunce - naše nejbližší hvězda a význam sluneční energie pro naši planetu.

Na "našem patře" jsme se přiklonili k typu projektu, kdy žáci různých ročníků pracují ve smíšených týmech. Připravili jsme tři dílny, ve kterých se postupně seznamovali se Sluncem a jeho vznikem, Sluneční soustavou i jejími osmi planetami a poznali také pokusy související se sluneční energií.

Činnosti byly zaměřeny výtvarně, vědomostně i badatelsky. Pod rukama našich žáčků vznikaly nádherné kombinace barev při vzniku hvězdy, Sluneční soustava s elipsovitými oběžnicemi a vlastnoručně vyrobenými planetami, sluneční paprsky a lom světla i hry se stíny. Pracovní listy z prvního dopoledne si kluci a holky zařadili do svých portfólií/knih.

Druhý den byl věnován promítání zajímavostí o Slunci a sportovním aktivitám v tělocvičném sále. Naše Kristýnka naučila všechny své spolužáky sérii jogínských ásan - Pozdrav slunci a paní učitelka Dobešová "zuřivě" cvakala fotoaparátem, když děti tvořily živé sluneční obrazy.

Žlutá barva, vysoké pracovní nasazení a zápal do všech aktivit - to vše mohl pozorovat každý, kdo se v prvních květnových dnech objevil v blízkosti tříd 1., 2. a 3.C nebo se zapojil do oslav Dne Slunce.

Kateřina Landová + všichni zúčastnění smiley

 

Nejnovější články a aktuality
M2U4OTI4O