• Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider
 • Ambitions slider

Kritéria hodnocení 6.A

Kritéria hodnocení pro třídu 6.A

Kritéria hodnocení pro školní rok 2019/20 – Český jazyk a literatura 6. třída

Hodnotí se:

 • Aktivita a pozornost v hodině, příprava na hodinu
 • Testy a ústní zkoušení:
  • Mluvnice
   • Diktáty, pravopisná cvičení
    • Předem ohlášené, 2x týdně: pondělí a středa
    • Hodnocení:
     • 1 chyba             1
     • 2-3 chyby          2
     • 4-5 chyb            3
     • 6-7 chyb            4
     • 8 a více chyb    5
   • Testy z probraných okruhů
    • Předem ohlášené
    • Hodnocení: viz níže
   • Čtvrtletní písemné práce
    • Předem ohlášené
    • Trvají celou vyučovací hodinu
    • Nutné pro uzavření klasifikace
    • Hodnocení: viz níže
   • Zkoušení jednotlivců (ústní/písemné)
    • Výjimečně, hlavně v případě zájmu žáka, či pro doplnění klasifikace
    • Kdykoliv po předchozí domluvě s žákem
  • Literatura
   • Testy z probraných okruhů
    • Předem hlášené
    • Hodnocení: viz níže
   • Zkoušení jednotlivců (ústní/písemné)
    • Výjimečně, hlavně v případě zájmu žáka, či pro doplnění klasifikace
    • Kdykoliv po předchozí domluvě s žákem
   • Čtenářský deník
    • 4x za rok
    • Včasné odevzdání ke kontrolám
    • Četba přiměřená věku (ne např. říkanky pro děti, nebo knihy pro 1. stupeň ZŠ), jinak není výběr omezen
    • Hodnotí se obsah, úroveň zápisků, úprava (PC/ručně psané), dodržení osnov, které žáci dostali na začátku školního roku
    • nepřípustné je jakékoli kopírování, byť s mírnou úpravou (z internetu, obalu knihy apod.)
   • Skupinový referát na přečtenou knihu
    • 1x za pololetí
    • Včasné odevzdání
    • Jiná kniha než ta, kterou jste četli do čtenářského deníku
    • Platí totéž, co u čtenářského deníku
   • práce s textem (čtení s porozuměním apod.)
    • většinou ve formě pracovního listu
    • známkou se hodnotí pouze některé
    • hodnotí se přesnost odpovědí, popř. snaha přemýšlet o přečteném a následně formulovat vlastní názor, postřeh, nápad
  • sloh:
   • Práce v hodině, plnění dílčích úkolů
   • školní slohové práce a úkoly
    • po předchozí přípravě
    • hodnotí se pravopis, vhodné členění na odstavce, obsah textu, úroveň vyjadřování, stylistická obratnost i úprava textu

 

Výsledná známka není striktně dána aritmetickým průměrem.

Hodnocení platné u všech testů i u čtvrtletních prací:

 • 100% - 88%:      1
 • 87% - 73%:        2
 • 72% - 55%:        3
 • 54% - 35%:        4
 • 34% - 0%:          5

 

Každý žák se může kdykoli po předchozí domluvě nechat vyzkoušet a opravit si tak špatnou známku. Tato možnost končí cca 14 dní před uzavřením klasifikace – přesný termín je vždy včas stanoven. Nenechávejte tedy případnou opravu na poslední chvíli!

Kontakt:

Anna Vlčková (kabinet ČJ v 1. patře staré budovy)

E-mail: vlckova@skolabrezany.cz

 

Anna Vlčková

Nejnovější články a aktuality
MTQ3Yz