• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Matematické prostředí AUTOBUS (1.C)

Autobus - matematické prostředí.

Autobus je jedním z prostředí, ve kterých se žák pohybuje v hodinách matematiky. Je to hra, která využívá dětem známé prostředí, která je baví a u které získávají své vlastní zkušenosti. Žáci 1.C si na výrobě svých autobusů dali velice záležet. Za cestující poslouží hračky nebo víčka od PET lahví. V místnosti označíme zastávky např.: Nástupní, U Okna, U Skříně a Konečná. U každé zastávky je jeden výpravčí a ještě je zde řidič autobusu. Výpravčí u nástupní zastávky vkládá do autobusu zátku a říká „jeden cestující nastoupil“. Pak vloží druhou zátku a říká „další cestující nastoupil“. Řidič s krabicí >odkráčí a řekne „autobus odjíždí, přijíždí na zastávku U Okna“. Výpravčí na zastávce vybere jednu zátku a říká „jeden cestující vystoupil“. Takto řidič obejde všechny zastávky, až dorazí na konečnou. Kolik cestujících vystoupí na konečné?

Rozdělíme role výpravčích a řidiče autobusu. Dítě si při hře musí pamatovat řadu údajů a průběžně počítat. Má k dispozici papír nebo mazací destičku, na kterou si dělá poznámky. Zatím mu stačí udělat si čárku, když cestující nastoupí, a škrtnout ji, když cestující vystoupí. Po čase položíme „zákeřnou“ otázku. Např. Kolik cestujících vystoupilo na druhé zastávce? U dětí tak probudíme potřebu lepšího záznamu jízdy. Děti své záznamy vylepšují a diskutují, až vzniká tabulka. Tabulka obsahuje všechny údaje o jízdě. Děti se učí pracovat s daty. Existuje však otázka, na kterou jim tabulka přímou odpověď nedá: „Kolik cestujících jelo od umyvadla k oknu?“ Tento údaj musí dítě z tabulky vyvodit. Výhodnější je však rozšířit tabulku o řádek „jeli“. I pak ale najdeme otázky na čísla, která nejsou v tabulce uvedena přímo.

Pavlína Dvořáková

Nejnovější články a aktuality
ZjdiMDEwM