• Ambitions slider

Základní informace

17. 3. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

rádi bychom Vám připomněli, že i za nynější situace je Vám k dispozici naše Školní poradenské pracoviště.

Chápeme, že současný způsob výuky může být náročný pro děti i pro rodiče. Pokud tedy potřebujete Vy nebo Vaše dítě jakkoliv podpořit, poradit, pomoci, můžete se na nás obrátit, budeme se Vám rádi věnovat.
 
Nabídka je určena všem, neváhejte nás kontaktovat pomocí e-mailu nebo telefonicky každý všední den od 8 do 16 hodin.
 
Přejeme všem hodně zdraví a sil!

Mgr. Jana Zapotilová (zapotilova@skolabrezany.cz; 605 827 670)

Mgr. Kateřina Dorňáková (dornakova@skolabrezany.cz)

Mgr. Ivo Mikšovský (miksovsky@skolabrezany.cz; 776 299 823)


Péči o naše žáky zajišťují především dvě pracoviště - Školní poradenské pracoviště (viz níže) a Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je již několik let neodmyslitelnou součástí ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Stejně jako celá naše škola se v posledních letech rozrostl také tým ŠPP. Jeho součástí jsou výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Naši odborníci se věnují celé řadě činností a jsou tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče i učitele.

Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných).

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Školní psycholog a školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a pracují individuálně s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci předmětu speciálně pedagogická péče. Dále se věnují metodické podpoře učitelů a zákonných zástupců žáků, zajišťují krizovou intervenci, spolupracují s asistenty pedagoga. Všichni odborníci spolupracují se specializovanými zařízeními a institucemi (OSPOD, PPP, SPC, …).
 

Personální obsazení ŠPP

Ve školním roce 2019/20 pracuje ŠPP v tomto složení:

speciální pedagog a koordinátor inkluze: Mgr. Jana Zapotilová ( zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890)

výchovný poradce: Ing. Iva Fischerová (fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)

metodik prevence: Mgr. Ivo Mikšovský (miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)

školní psycholog: Mgr. Kateřina Dorňáková (dornakova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)

vyučující předmětu speciálně pedagogické péče: Mgr. Alena Brožová (brozova@skolabrezany.cz; tel. 220 990 857)

 

 

 

Nejnovější články a aktuality
YTY1Z